Tema 7: Eğitimde teknoloji kullanımını anlamak

Temanın Amacı

Bu temayı okuduktan sonra:

 • eğitsel açıdan medya ve teknoloji arasındaki farkı anlayabilecek;
 • farklı medya ve teknolojileri analitik bir çerçeve içinde değerlendirebileceksiniz.

Bu temanın kapsamı

Eğitimde teknoloji ve medyanın rolünü anlamak ve doğru şekilde kullanabilmek, dijital çağda iyi öğretim yapabilmek için kritik öneme sahiptir. Bu bölüm, kitapta medya araçlarının seçimi ve kullanımına ayırdığım üç bölümün ilkidir.

Eğitim teknolojisinin temelleri üzerinde odaklanan bu bölümde, aşağıdaki konuları inceleyeceğim:

 • 7.1 Öğretme ve öğrenme için uygun teknolojinin seçilmesi zorlu bir görev

 • 7.2 Eğitim teknolojisinin kısa tarihçesi

 • 7.3 Medya mı, teknoloji mi?

 • 7.4. Medya İlişkilerini değerlendirme: SAMR modeli

 • 7.5 Geleneksel medya mı, yeni medya mı

 • 7.6 Medyanın zaman ve mekân boyutlar

 • 7.7 Medya zenginliği

 • 7.8 Eğitsel medyanın temellerini anlamak

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 7.1 Öğretimde hangi teknolojiyi kullanacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?

 • Etkinlik 7.2 Tarih bize neler fısıldıyor?

 • Etkinlik 7.3 Medya mı teknoloji mi?

 • Etkinlik 7.4. SAMR modelini değerlendirme

 • Etkinlik 7.5 Yayın medyası mı iletişimsel medya mı?

 • Etkinlik 7.6 Teknolojinin zaman ve mekân boyutları

 • Etkinlik 7.7 Medyanız ne kadar zengin?

 • Etkinlik 7.8 Mevcut teknoloji kullanımınızı değerlendirelim

Önemli Noktalar

 1. Teknolojiler, farklı yol ve yöntemlerle kullanılabilecek araçlardır. Önemli olan teknolojinin nasıl uygulandığıdır. Eğitim alanında bile (hatta belki özellikle de eğitim alanında), aynı teknolojiyi farklı yollarla uygulamak mümkündür. Dolayısıyla bir teknolojinin değerine karar verirken, nasıl kullanıldığına veya kullanılabileceğine daha yakından bakmamız gerekir. Esasen bunun anlamı, tek tek araçlara veya teknolojilere odaklanmaktansa, teknolojinin daha bütüncül kullanımını temsil eden medya üzerine daha fazla yoğunlaşmamız gerektiğidir. Ancak unutulmaması gerekir ki teknoloji, hemen hemen tüm medya türlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir.

 2. Teknolojiden çok medyaya yoğunlaşmak suretiyle, yüz yüze öğretimi de bir medya türü olarak kabul edip farklı boyutlar veya özellikler üzerinden yüz yüze öğretim medyasıyla daha teknoloji tabanlı medya türlerini karşılaştırmamız mümkün olacaktır.

 3. Eğitsel medyanın genellikle farklı kombinasyonlarla kullanıldığından hareketle, medyanın altı temel taşını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • yüz yüze öğretim
  • metin
  • durağan görsel
  • ses (konuşma dâhil)
  • video
  • çoklu ve sosyal ortamlar (animasyon, benzetim, sanal gerçeklik dâhil).
 1. Medya türleri, biçim, sembol sistemleri ve kültürel değerler açısından farklılık gösterir. Medya türlerinin bu kendine özgü özellikleri, medyanın veya teknolojinin sağladığı kolaylıklar veya avantajlar olarak anılmaktadır. Yani, farklı şekillerde öğrenen öğrencilere yardımcı olmak ve farklı öğrenme çıktılarına ulaşmak amacıyla farklı medya türleri kullanılabilir, böylece öğrenme daha fazla kişiselleştirebilir.

 2. Bazı teknolojilerin benzer, bazılarınınsa farklı olduğu birçok boyut vardır. Bu boyutlara odaklanmak suretiyle, yeni medya ve teknolojileri çözümlemek için bir temel oluşturabilir, yeni medya ve teknolojilerin var olan coğrafyada nereye ‘yerleşebileceklerini’ görebilir ve öğrenme-öğretme açısından sağlayabilecekleri potansiyel faydaları veya sınırlılıklarını değerlendirebiliriz.

 3. Eğitsel medyanın tanımlanması gereken başka özellikleri veya boyutları da olabilir; ancak, aşağıda sıraladığım üç kritik özelliğin veya boyutun en önemlileri olduğunu düşünüyorum:

  • geleneksel mi yeni medya mı
  • eş zamanl mı eş zamansız mı
  • tekli ortam mı zengin ortam mı
 1. Bununla birlikte belirli bir medya türünün belirli özelliğe veya boyuta uygun olup olmadığının belirlenmesi, çoğu zaman, o medya türünün nasıl tasarlandığına bağlı olacaktır. Öte yandan, bir teknolojinin bu boyutlardan birinde yer almaya ne kadar zorlanacağının bir sınırı vardır. Tasarımın ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak her boyut üzerinde tek bir ‘doğal’ konum vardır.

 2. Daha sonra medyanın bu özellik veya boyutlarının istenen öğrenme hedefleri ve çıktılarına göre değerlendirilmesi gerekir. Bunu yaparken yeni bir eğitsel medyanın veya uygulamanın, daha önce gerçekleşmesi mümkün görülmeyen hedeflere ulaşılmasını sağlayabileceği unutulmamalıdır.

 3. Bunu yaparken yeni bir eğitsel medyanın veya uygulamanın, daha önce gerçekleşmesi mümkün görülmeyen hedeflere ulaşılmasını sağlayabileceği unutulmamalıdır.

 4. İçinde barındığı medya türleri ve araçların birleşimiyle eğitsel medyanın tüm özelliklerini ve boyutlarını kapsayan internet inanılmaz güçlü bir medyadır.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş