Tema 5 KAÇD’ler

Temanın Amacı

Kitlesel Açık Çevrim İçi Dersler (Massive Open Online Courses – MOOC) yükseköğretimdeki teknoloji tabanlı yeniliklerin en rahatsız edicisi, en çok karmaşaya neden olanı ve dolayısıyla da en çok tartışılanıdır.

Bu bölümü bitirdiğinizde;

 • farklı KAÇD türleri arasındaki ve KAÇD’ler ile diğer çevrim içi ve açık öğrenme türleri arasındaki farkları anlayabilecek,

 • kendinize ait bir KAÇD geliştirmek isteyip istemediğinize veya ne tür bir KAÇD geliştirmek istediğinize karar verebilecek;

 • yöneticilere KAÇD’lere yatırım yapıp yapmayacağınızı bildirin.

KAÇD’ler, açık eğitim ve yeni medya, ihtiyaç duyduğumuz iyileştirmelerin bazılarını yapabilmemiz için umut verici bir tablo çizmektedir.

 

Bu temanın kapsamı

Bu bölümde, aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • 5.1 Kısa tarihçe

 • 5.2 KAÇD nedir?

 • 5.3 Kaçd’lerin Taksonomisi

 • 5.4 KAÇD’lerin güçlü ve zayıf yönleri

 • 5.5 KAÇD’lerin ardındaki politik, sosyal ve ekonomik etmenler

 • 5.6 KAÇD’ler niçin cevabın sadece bir parçasıdır

 • Senaryo F: Yaşlı olmakla nasıl başa çıkılır?

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 5.1 Bu bölüm için etkinlik bulunmamaktadır

 • Etkinlik 5.2 Bu bölüm için etkinlik bulunmamaktadır

 • Etkinlik 5.3: KAÇD tasarımı hakkında düşünelim

 • Etkinlik 5.4 KAÇD’lerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirelim

 • Etkinlik 5.5. KAÇD’lerin önemini değerlendirme

 • Etkinlik 5.6: KAÇD’lerle ilgili strateji oluşturalım

Önemli Noktalar

1. KAÇD’ler, yükseköğretim kurumlarını, hem çevrim içi öğretim stratejilerini hem de açık eğitim yaklaşımlarını dikkatle gözden geçirmeye itiyor.

2. Ne çevrim içi öğrenmenin ne de açık eğitim kaynaklarının tek şekli KAÇD’ler değil.. KAÇD’lerin güçlü ve zayıf yönlerinin, çevrim içi öğrenme ve `açık’lık bağlamı içinde değerlendirilmesi çok önemli.

3. KAÇD’lerin tasarımında, farklı amaçları ve felsefeleri yansıtan gözle görülür farklılıklar bulunuyor.

4. Derin veya dönüştürücü öğrenmenin sağlanması veya dijital çağın gerektirdiği üst düzey bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde KAÇD’lerin ciddi yapısal sınırlılıkları var.

5. KAÇD’ler, hâlen daha, olgunluğunun ilk aşamalarında bulunuyor. Güçlü ve zayıf yönleri netleştikçe ve KAÇD tasarımına dair deneyimler ilerledikçe, yükseköğretim düzeyindeki öğrenme ortamları içinde önemli bir yer teşkil edecekler

6. KAÇD’ler, büyük amfilerdeki ders anlatımları gibi geleneksel öğretim biçimlerinden bazılarının yerine kullanılabilir. Bununla birlikte diğer geleneksel eğitim yöntemlerinin önemli bir destekleyicisi veya alternatifi olarak kalacak gibi görünüyor. KAÇD’ler kurumlarda dönüşüm ve değişimi zorlayan önemli bir faktör olmaya devam etse de, yükseköğretimin yüksek maliyetine tek başına bir çözüm olacak nitelikte değil…

7. Gelecekte KAÇD’lerin sahip olacağı belki de en büyük değer, topluluk eylemleri yoluyla büyük ölçekli küresel problemlerin çözümü için bir avantaj sağlaması olacaktır.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş