Tema 4 Çevrim içi öğrenme ortamlarında öğretim yöntemleri

Temanın Amacı

Bu bölümü bitirdiğinizde:

 1. Çevrim içi öğrenme ve öğretim tasarımına ilişkin temel yaklaşımları tanımlayabilecek,

 2. Her bir modeli, dijital çağda öğretim temelinde çözümleyip değerlendirebilecek,

 3. Hangi modelin veya modellerin kendi öğretim stilinize uygun olduğuna karar verebilecek, ve

 4. Seçtiğiniz modeli kendi öğretim tasarımınızda temel olarak kullanabileceksiniz.

 

Bu temanın kapsamı

 • Senaryo D: Tarihsel düşünceyi geliştirme

 • 4.1 Çevrim içi öğrenme ve öğretme yöntemleri

 • 4.2 Şişe yeni ama içindeki eski: sınıf tipi çevrim içi öğrenme

 • 4.3 ATGUD Modeli

 • 4.4 Çevrim içi iş birliğine dayalı öğrenme

 • 4.5 Yeterlik temelli öğrenme

 • 4.6 Uygulama toplulukları

 • Senaryo E: ETEC 522: e-Öğrenme maceraları

 • 4.7 ‘Çevik’ Tasarım: öğrenme için esnek tasarımlar

 • 4.8 Öğretim Yöntemi ile İlgili Karar Verme

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 1. Etkinlik 4.1 Bu bölüm için etkinlik bulunmamaktadır

 2. Etkinlik 4.2 Sınıf modelinin çevrim içine taşınması

 3. Etkinlik 4.3 ATGUD modelinin kullanımı

 4. Etkinlik 4.4 çevrim içi iş birliğine dayalı öğrenme modellerinin değerlendirilmesi

 5. Etkinlik 4.5 Yeterlik temelli öğrenmeye ilişkin düşünceler

 6. Etkinlik 4.6 Uygulama topluluklarıyla çalışmak

 7. Etkinlik 4.7 Çevik tasarımda risk alma

 8. Etkinlik 4.8 Seçim yapma

  Önemli Noktalar

  1. Geleneksel sınıf öğretimi ve özellikle de aktarım türü ders anlatımları başka bir çağ için tasarlanmıştı. Ders anlatımları oldukça işimize yaramış bir yöntem olsa da farklı yöntemlere ihtiyaç duyduğumuz farklı bir çağda yaşıyoruz.

  2. İçeriğin ezberlenmesinden beceri gelişimine ve özellikle de bilgi yönetimine doğru büyük bir değişim içindeyiz. Dijital çağın gerektirdiği becerilerin geliştirilmesine yönelik öğrenim ve öğretime özel tasarım modellerine ihtiyacımız vardır.

  3. Tüm durumlara uygun tek bir ‘en iyi’ tasarım modeli yoktur. Tasarım modelinin seçiminde, modelin uygulanacağı ortamın dikkate alınması gerekir. Bununla birlikte dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde bazı tasarım modelleri daha etkilidir. Benim içinde bulunduğum koşullarda, çevrim içi iş birliğine dayalı öğrenme, deneysel öğrenme ve çevik tasarım benim ölçütlerime iyi ve doğru cevap vermektedir.

  4. Tasarım modelleri, genellikle belli bir öğretim biçimine bağımlı değildir. Çoğu durumda, çevrim içi ortamda da sınıfta olduğu kadar etkilidirler.

  5. Gittikçe belirsizleşen, dengesizleşen ve karmaşıklaşan dünyada, esnek ve çevik tasarım modellerine ihtiyacımız vardır.

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş