Tema 3 Öğretim yöntemleri: yüz yüze

Temanın Amacı

Bu temada, yüz yüze öğrenme ortamlarında sıklıkla kullanılan öğretim yöntemlerinden bahsedilmektedir.

Bu temayı okuduktan sonra:

 • yüz yüze öğretim ortamlarında kullanılan farklı öğretim yöntemlerini tanımlayabilecek;
 • her yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilecek;
 • her yaklaşımın dijital çağın öğrencilerinin gereksinimlerini ne kadar karşıladığını belirtebilecek;
 • kendi öğretim bağlamınız için en uygun öğretim yöntemini (veya yöntemleri) seçebileceksiniz.

Bu temanın kapsamı

Bu bölümde beş farklı öğretim perspektifi, öğrenme kuramları ve bağlı epistemolojilerle ilişkilendirilerek dijital çağ bağlamında incelenmektedir. Bu bölümde, özellikle aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • Senaryo C: A Bir istatistik profesörünün sistemle imtihanı

 • 3.1 Beş öğretim yaklaşımı

 • 3.2 Sınıf tasarım modelinin temelleri

 • 3.3 Aktarım: dinleyerek öğrenme

 • 3.4 Etkileşimli dersler, seminerler ve özel dersler: konuşarak öğrenme

 • 3.5 Yaparak öğrenme: Deneyimsel öğrenme

 • 3.6 Yaparak öğrenme:Çıraklık

 • 3.7 Varlıkla öğrenme: Öğretimin besleyici ve sosyal reform modelleri

 • 3.8 Temel çıkarımlar

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 3.1 Bu bölüm için etkinlik bulunmamaktadır

 • Etkinlik 3.2 Kutunun [sınıf] dışında düşünmek

 • Etkinlik 3.3 Ders anlatımlarının geleceği

 • Etkinlik 3.4 Kavramsal öğrenmeyi geliştirme

 • Etkinlik 3.5 Yaşantısal tasarım modellerinin değerlendirilmesi

 • Etkinlik 3.6 Çıraklık modelinin yükseköğretimde uygulanması

 • Etkinlik 3.7 Destekleyici yaklaşım, sosyal reform ve bağlantıcılık

 • Faaliyet 3.8 Kendi öğretiminizi ‘etiketleme’

Önemli Noktalar

Çoğu eğitmen, gerek konu alanının gerekse öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre farklı yöntemleri bir araya getireceklerdir. Bununla birlikte farklı öğretim yaklaşımlarının karşılaştırıldığı bu incelemeden çıkarılacak bazı temel sonuçlar bulunmaktadır.
 1. Öğretmetnlerin içinde yaşadığımız dijital çağda karşı karşıya kaldıkları tüm gereksinimlere tek bir yöntem cevap veremez.
 2. Buna rağmen, dijital çağın gerektirdiği becerilerin geliştirilmesi için bazı öğretim biçimleri daha uygundur. Özellikle de diyalog ve tartışma gibi kavramsal gelişime ve bilgi yönetimine odaklanan yöntemler ile gerçek dünya bağlamında gerçekleştirilen yaşamsal öğrenme yöntemleri, dijital çağın gerektirdiği üst düzey kavramsal becerilerin geliştirilmesine daha fazla katkı sağlamaktadır.
 3. Ancak ihtiyaç duyduğumuz şey sadece kavramsal beceriler değildir. İhtiyaç duyulan, kavramsal, pratik, kişisel ve sosyal becerilerin karmaşık durumlarda bir araya getirilmesidir. Bu da yine, farklı öğretim yöntemlerinin birlikte kullanılması anlamına gelmektedir.
 4. Bu öğretim yöntemlerinin hemen hemen hepsi medya veya teknolojiden bağımsızdır. Diğer bir deyişle, hem sınıflarda hem de çevrim içi ortamlarda kullanılabilirler. Öğrenme perspektifinden bakıldığında önemli olan hangi teknolojinin seçildiği değil uygun öğretim yönteminin seçimi ve kullanımındaki etkinlik ve yeterliliktir.
 5. Bununla birlikte bir sonraki temada yeni teknolojilerin getirdiği yeni fırsatları ve olasılıkları göreceğiz: etkinliklere daha fazla zaman ayırabilme, yeni hedef kitlelere erişebilme ve hem öğretmenlerin hem de genel olarak sistemin verimliliğini artırma gibi…

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş