Tema 2: Bilginin doğası ve öğretime yansımaları

Temanın Amacı

Bu temada, bilginin doğasına ilişkin görüşlerimiz ile nasıl öğreteceğimiz konusunda verdiğimiz karar arasındaki ilişki tartışılmaktadır.

Bu temayı okuduktan sonra:

 • öğretme sürecinizi etkileyen kişisel epistemolojik/felsefi duruşunuzu fark edebilecek;

 • akademik bilgi ve günlük hayatta kullanılan bilgi arasındaki benzerlik ve farklılıkları yorumlayabilecek;

 • teknolojinin bilginin doğasında yaptığı değişimleri ve öğretim sürecine katkıları konusunda karar verebilecek;

 • temel öğrenme kuramlarını geniş kapsamlı bir şekilde açıklayabilecek ve öğretim sürecine etkilerini tartışabilecek;

 • öğrenmenin farklı türlerini ve düzeylerini tanımlayabilecek, konu alanınız ve öğrencileriniz için hangisinin daha uygun olduğuna karar verebilecek;

 • bu fikirleri kendi öğretim sürecinizde kullandığınız kişisel yaklaşımınız ve felsefeniz ile bütünleştirebilecek;

 • bu temada ele alınan konular ışığında, öğretim sürecinde benimsediğiniz genel yaklaşımınızda ne gibi değişiklikler yapabileceğinize karar verebileceksiniz

Bu temanın kapsamı

Bu temada, bilginin doğasına ilişkin farklı görüşler ile bu görüşlerin öğrenme ve öğretme sürecine olan etkisini tartışacağım. Bu temada aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • Senaryo B: Bir akşam sohbeti

 • 2.1 Öğretimin sanatsal, kuramsal, araştırma boyutu ve örnek uygulamalar

 • 2.2 Epistemoloji ve öğrenme kuramları

 • 2.3 Nesnelcilik ve davranışçılık

 • 2.4 Bilişselcilik

 • 2.5 Yapılandırmacılık

 • 2.6 Bağlantıcılık

 • 2.7 Bilginin doğası değişiyor mu?

 • 2.8 Özet

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 2.1 İyi bir eğitmenin özellikleri nelerdir?

 • Etkinlik 2.2 Bir akşam yemeğinde epistemoloji

 • Etkinlik 2.3 Davranışçılık kuramının sınırlı yönleri nelerdir

 • Etkinlik 2.4 Bilişsel kuramın sınırlı yönleri nelerdir

 • Etkinlik 2.5 Yapılandırmacılığın sınırlı yönleri nelerdir

 • Etkinlik 2.6 Bağlantıcılığın sınırlı yönleri nelerdir?

 • Etkinlik 2.7 Epistemoloji ve akademik bilgi

 • Etkinlik 2.8 Hangi öğrenme kuramını nasıl seçeriz?

Önemli Noktalar

1. Öğretmek, oldukça karmaşık bir iştir. İçinde bulunulan duruma, konu alanına ve öğrencilere göre çeşitlendirilmesi ve uyarlanması gerekir. Büyük genellemeler yapmak uygun değildir. Yine de en iyi uygulamalara, kuram ve araştırmalara dayalı olarak birtakım rehber ilkeler verilebilir. Bu rehber ilkeler daha sonra yerel koşullara göre uyarlanır veya değiştirilir.

2. Öğretme yaklaşımımızı, alandaki diğer uzmanlar tarafından da paylaşılan temel inanç ve değerler belirler. Belli bir konu alanında ‘uzman’ olmanın en gerekli bileşenleri olarak görülse de genellikle örtük olan bu inanç ve değerlerimizi öğrencilerimizle paylaşmayız.

3. Farklı öğrenme kuramları, bilginin doğasına ilişkin farklı bakış açılarını yansıtır.

4. Açık bir şekilde ortaya konulmamış olsa da hatta kişi kendi inançlarının tamamen farkında olmasa da her öğretmen mesleğe belli bir epistemolojik ve kuramsal duruşla başlar.

5. Bağlantıcılık kuramı haricinde, bu bölümde ele alınan her bir öğrenme kuramını destekleyecek deneysel kanıtlar bulunmaktadır. O zaman kuramlar arasındaki farklılıklar, her bir kuramın etkililiğine bağlı olduğu kadar bilgi hakkındaki inanç ve değerlere de bağlıdır.

6. Akademik bilginin diğer bilgi türlerinden farklı olduğu ve özellikle günümüzün dijital çağında daha geçerli olduğu iddia edilmektedir.

7. Bununla birlikte günümüz toplumunda önemli olan tek bilgi türü akademik bilgi değildir. Biz öğretmenlerin, diğer bilgi türlerinden ve bu bilgi türlerinin öğrencilerimiz için potansiyel değerinin ve öneminin farkında olmamız ve öğrencilerimizin dijital çağda ihtiyaç duyacağı içerik ve becerileri onlara sağlıyor olmamız gerekir.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş