Tema 12 Dijital çağda öğretimin kalitesini sağlamak

Temanın Amacı

Bu bölümü bitirdiğinizde, daha önceki bölümlerde öğrendiklerinizle birlikte şunları da yapabileceksiniz:

 • dijital çağda öğretim açısından ‘kalite’yi tanımlayabilecek;

 • öğrenme ve öğretme için tercih ettiğiniz yaklaşımı belirleyebilecek;

 • sorumlu olduğunuz dersleri verme biçiminize karar verebilecek;

 • dijital çağda etkili öğretim için ekip çalışmasının neden önemli olduğunu anlayacak;

 • dersleriniz için varolan kaynakları en iyi şekilde kullanabilecek;

 • öğrenme sürecini desteklemek için doğru teknolojiyi ve araçları seçip kullanabilecek;

 • dijital çağda öğretim için uygun öğrenme amaçlarını belirleyebilecek;

 • uygun bir ders yapısı ve bağlantılı öğrenme etkinliklerini tasarlayabilecek;

 • öğrencilerle ne zaman ve nasıl iletişim kuracağınızı bilecek;

 • öğretim sürecini değerlendirebilecek, gerekli iyileştirmeleri yapabilecek ve nasıl öğrettiğinize ilişkin yenilikleri öğrenip öğretim sürecinizi geliştirebileceksiniz.

Bu temanın kapsamı

 • 12.1 Dijital çağda öğretimin kalitesi dediğimizde ne kastediyoruz?

 • 12.2 Dijital çağda öğretim kalitesinin dokuz adımı

 • 12.3 Birinci adım: nasıl öğretmek istediğinize karar verin

 • 12.4 İkinci adım: ne tür bir ders veya programdan bahsediyorsunuz?

 • 12.5 Üçüncü adım: bir ekiple çalışın

 • 12.6 Dördüncü adım: mevcut kaynakları kullanın

 • 12.7 Beşinci Adım: Teknolojiyi öğrenin

 • 12.8 Altıncı adım: uygun öğrenme hedeflerini belirleyin

 • 12.9 Yedinci adım: ders yapısını ve öğrenme etkinliklerini tasarlayın

 • 12.10 Sekizinci adım: iletişim, iletişim, iletişim

 • 12.11 Dokuzuncu adım: değerlendirin ve iyileştirin

 • 12.12 Ders tasarımında sağlam bir temel oluşturma

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 12.1 Öğrenme ve öğretmede `kalite’nin tanımlanması

 • Etkinlik 12.2 Bu bölüm için etkinlik bulunmamaktadır

 • Etkinlik 12.3 Öğretinizi yeniden düşünmek

 • Etkinlik 12.4 Hangi ders verme şekli?

 • Etkinlik 12. 5 Bu bölüm için etkinlik bulunmamaktadır

 • Etkinlik 12.6 Mevcut kaynakları kullanın

 • Etkinlik 12.7 Teknolojinin Öğrenme

 • Etkinlik 12.8 Öğrenme hedeflerini belirleyin

 • Etkinlik 12.9 Bir dersi veya programı yapılandırmak

 • Etkinlik 12.10 Öğrencilerinizle iletişim kurun

 • Etkinlik 12.11 Dersinizi veya programınızı değerlendirin

 • Etkinlik 12.12 Bu bölüm için etkinlik bulunmamaktadır.

Önemli Noktalar

1. Bu kitabın amaçları doğrultusunda, kalite şöyle tanımlanmaktadır: öğrencilerin dijital çağda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri geliştirmelerine başarıyla yardımcı olacak öğretim yöntemleri.

2. Resmî ulusal ve uluslararası kalite güvence süreçleri, kaliteli öğretimi ve kaliteli öğrenmeyi garanti etmez. Geçmişteki ‘en iyi’ uygulamalara ve gerçek öğretim sürecinden önceki aşamalara odaklanan prosedürler, öğrenmenin duygusal, duyuşsal ve kişisel boyutunu gözardı eder. Dijital çağdaki öğrencilerin ihtiyaçlarına da özel bir ilgi göstermez.

3. Yeni teknolojiler ve dijital çağın öğrencilerinin gereksinimleri, geleneksel kampüs tabanlı eğitimi özellikle de bilginin aktarımı noktasında tekrar düşünmemizi gerektirir. Bu, nasıl öğrettiğimizi ve dijital çağda gerçekte nasıl öğretmek istediğimizi yeniden değerlendirmek anlamına gelmektedir. Bunun için teknik uzmanlıktan ziyade hayal gücüne ve vizyona ihtiyacımız vardır.

4. En uygun ders verme biçimine, sahip olunan öğretim felsefesi, öğrencilerin ihtiyaçları, konu alanının gerektirdikleri ve mevcut kaynaklara göre karar verilmelidir.

5. Bir ekiple çalışmak önemli ve faydalıdır. Tamamen çevrim içi ve harmanlanmış öğrenmede, çoğu öğretmenin veya öğretim elemanının sahip olmayabileceği birçok beceri saklıdır. İyi bir ders tasarımı yalnızca öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamaz, aynı zamanda öğretmenin veya öğretim elemanının iş yükünü de yönetilebilir hâle getirir. İyi bir grafik tasarımı ve profesyonel video prodüksiyonları derslerin daha iyi ve etkili görünmelerini sağlar. Bu anlamda teknik uzman desteğinin alınması öğretmenlerin öğrencilerinden geliştirmelerini bekledikleri bilgi ve becerilere yoğunlaşmalarını sağlar.

6. Kurumun desteklediği öğrenme teknolojileri, açık eğitim kaynakları, öğretim teknolojileri destek personeli ve akran deneyimi de dâhil olmak üzere kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların son damlasına kadar kullanılması gerekir.

7. Öğretmenler ve öğretim elemanları, kullanacakları teknolojiyi iyi bilmelidirler. Böylece, bu teknolojilerin öğretim amaçlı kullanımlarındaki güçlü ve zayıf yönleri konusunda da bilgili olacaklardır.

8. Dijital çağın öğrencilerine uygun öğrenme hedeflerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları beceriler konu alanının içerisine gömülmeli ve ölçme-değerlendirmenin bir parçası olmalıdır.

9. Hem öğrenciler hem de öğretmenin iş yükü açısından yönetilebilir, tutarlı, açık ve anlaşılır bir ders yapısı ve öğrenme etkinlikleri ortaya konmalıdır.

10. Özellikle de öğrencilerin kısmen veya tamamen çevrim içi çalıştığı programlarda, düzenli ve sürekli öğretmen buradalığı öğrenci başarısı için vazgeçilmezdir. Bunun anlamı, öğrenci ve öğretmen veya öğretim elemanı arasında etkin bir iletişim olması gerektiğidir. Öğrenciler arasındaki iletişimin desteklenmesi de, ister yüz yüze ister çevrim içi, aynı düzeyde önemlidir.

11. Dijital çağda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlayan yeniden tasarlanmış derslerin yeni öğrenme hedeflerine ne ölçüde ulaştığı dikkatle değerlendirilmeli ve dersin nasıl geliştirilebileceği belirlenmelidir.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş