Tema 11 Açık eğitim trendleri

Temanın Amacı

Bu bölümü bitirdiğinizde,şunları fark ediyor olmanız gerekir:

 • açık öğrenmedeki gelişmelerin öğretmen veya öğretim elemanı olarak rolünüzü nasıl değiştirdiğinin farkına varacak;

 • ne zaman kendi materyalinizi geliştirmeniz, ne zaman açık eğitim kaynaklarını kullanmanız gerektiğine karar verebilecek;

 • bir kez oluşturulan dijital materyallerin kurs tasarımı açısından en üst düzeyde kullanımının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

 

Bu temanın kapsamı

 • Senaryo H: Havza yönetimi

 • 11.1 Açık öğrenme

 • 11.2 Açık eğitim kaynakları (AEK)

 • 11.3 Açık ders kitapları, açık araştırma ve açık veri

 • 11.4 Açık pedagoji

 • 11.5 Ders ve program tasarımında ‘açık’lık: bir paradigma kayması mı?

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 11.1 Yükseköğretim isteyen herkese `açık’ olmalı mıdır?

 • Etkinlik 11.2 AEK’nin kullanımı

 • Etkinlik 11.3 Diğer veri kaynaklarının kullanılması

 • Etkinlik 11.4 Açık pedagojiyi düşünmek

 • Etkinlik 11.5 Etkinlik Kendi senaryonuzu oluşturun

Önemli Noktalar

1. Açık eğitim kaynaklarının birçok faydası vardır; ancak etkili olabilmeleri için iyi tasarlanmaları ve zengin bir öğrenme ortamına doğru şekilde bütünleştirilmeleri gerekir.

2. AEK, açık ders kitapları, açık araştırma ve açık veri, gelecekte hemen hemen tüm akademik içeriğe internet üzerinden açık ve ücretsiz olarak erişebileceğimiz anlamına gelmektedir.

3. Sonuç olarak bundan sonra öğrenciler dijital çağda ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerine yardım eden ve onlara öğrenme desteği sağlayan kurumlara yöneleceklerdir; onlara yalnızca içerik aktaracak kurumlara değil… Bu yönelim, hem öğretmenlerin veya öğretim elemanlarının rollerinde hem de derslerin tasarımında köklü değişikliklere neden olacaktır.

4. AEK ve açık eğitimin diğer biçimleri, dijital çağda giderek çeşitlenen öğrenci profilinin ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda olan öğrenme hizmetlerinin modülerleşmesine ve ayrışmasına neden olacaktır.

5. Eğitime yeterli düzeyde erişimi olmamış kişilere üst düzey yeterliliklerin kazandırılmasında KAÇD’ler büyük bir açmaza girmiş durumdadır. KAÇD’lerin asıl değeri, kişilere yaygın eğitim olanağı sağlamak ve uygulama topluluklarını desteklemektedir.

6. AEK, KAÇD’ler, açık ders kitapları ve açıklığın diğer dijital türleri, öğrenme olanaklarına erişimi artırmaya katkı sağlamak anlamında son derece önemlidir. Bununla birlikte tüm bunlar iyi finanse edilmiş, eğitim olanaklarına eşit erişim sağlamanın temeli olmaya devam edecek bir kamu eğitim sisteminin ikamesi değil sistemi iyileştirecek gelişmelerdir.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş