Tema 10 Ders verme biçimleri

Temanın Amacı

Bu bölümü tamamladığınızda:

 • istediğiniz ders veya programı en uygun şekilde nasıl yapılandıracağınıza karar verebilecek;

 • bu kararınızı hangi faktörlerin etkileyeceğini belirleyebilecek; ve

 • öğrencilerin hemen her şeyi çevrim içi yapabildiği bir ortamda sınıf öğretiminin rolünü daha iyi tanımlayabileceksiniz.

 

Bu temanın kapsamı

 • 10.1 Teknoloji tabanlı öğrenme süreci

 • 10.2 Ders verme biçimlerinin karşılaştırılması

 • 10.3 Hangi mod? Öğrenci İhtiyaçları

 • 10.4 Kampüste yüz yüze öğretim mi, kampüste çevrim içi öğretim mi

 • 10.5 Kampüsün geleceği

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 10.1 Dersleriniz teknoloji tabanlı öğretim sürecinin neresinde?

 • Etkinlik 10.2 Kampüsün sihri

 • Etkinlik 10.3 Öğrencilerinizi tanıyın010

 • Etkinlik 10.4 Ders verme biçimine karar verme

 • Etkinlik 10.5 Sınıf ortamınızı yeniden tasarlayın

Önemli Noktalar

101. Teknoloji tabanlı öğrenme için tamamen yüz yüze öğretimden tamamen çevrim içi programlara uzanan bir süreç bulunmaktadır. Her öğretmen veya öğretim elemanının, bir dersin veya programın bu sürecin hangi noktasında yer alacağına karar verebilmesi gerekir.

2. Çevrim içi öğrenmenin güçlü ve zayıf yönlerine dair deneyimlerimiz giderek artmaktadır; ancak araştırmalara dayalı kanıtlar veya kuramlar şu anda bu kararı verebilmemiz için yeterli değildir. En büyük eksiğimiz ise çevrim içi öğrenmenin de kullanıldığı durumlarda, yüz yüze öğretimin güçlü ve zayıf yönlerini inceleyen kanıta dayalı analizlerdir.

3. İyi kuramların yokluğunda ders verme biçimine karar verirken, özellikle de harmanlanmış bir dersteki yüz yüze ve çevrim içi öğrenmenin farklı kullanımları için dört faktörü dikkate alabileceğimize işaret ettim:

 • öğrenci özellikleri ve ihtiyaçlar;

 • yöntem ve öğrenme çıktıları açısından tercih ettiğiniz öğretim stratejisi;

 • a) içerik ve b) beceriler açısından konu alanının pedagojik ve sunumsal gereklilikleri;

 • öğretmen olarak erişiminiz olan kaynaklar (zamanınız dâhil).

4. Özellikle de harmanlanmış öğrenmeye geçişte, öğrenmenin tam anlamıyla desteklenmesi için ihtiyaç duyulan olanaklar ile kampüsün kullanımını yeniden düşünmemiz gerekmektedir.

 

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş