Tema 1: Eğitimde Yaşanan Temel Değişim

Öğrenme hedefleri

Temanın amacı

Bu temayı okuduktan sonra:

 • dijital çağda eğitimi etkileyen birtakım yapısal, sosyal ve ekonomik değişiklikleri tanımlayıp tartışabilecek

 • dijital çağda sahip olunması gereken bazı kritik becerileri tanımlayıp irdeleyebilecek

 • teknolojinin öğrenme ve öğretme ortamlarını nasıl değiştirdiğini tanımlayıp tartışabilecek

 • hangi çağdaş gelişmelerin öğretme ve öğrenme sürecinde değişikliğe neden olacağını tartışabileceksiniz

Bu temanın kapsamı

Bu temada, yükseköğretim kurumlarını en temel faaliyetlerinden biri olan eğitim öğretim bağlamında değişime iten baskı unsurlarından bahsedeceğim. Kurumlar varlıklarını sürdürmek için değişmek zorunda olsalar dahi bu değişim süreci içinde temel değerlerini korumaları ve hatta güçlendirmeleri gerekir. Dolayısıyla çözüm, her şeyi bir kenara atıp sıfırdan yepyeni bir başlangıç yapmak değil temel örgütsel değerleri koruyarak değişimi yönetebilmek olmalıdır.

Bu temada aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • 1.1 Ekonomide yaşanan yapısal değişiklikler: bilgi toplumunun gelişimi

 • 1.2 Dijital çağda gerekli beceriler

 • 1.3 Eğitim iş piyasasıyla doğrudan bağlantılı olmalı mıdır?

 • 1.4 Değişim ve süreklilik

 • 1.5 Gelişmenin öğretim yöntemleri üzerindeki etkisi

 • 1.6 Yükseköğretimde değişen öğrenciler, değişen koşullar

 • 1.7 Çevreden merkeze: teknoloji öğretim şeklimizi nasıl değiştiriyor?

 • 1.8 Teknolojideki yeni gelişmeler ve çevrim içi öğrenme

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 1.1 Beceriler hakkında düşünelim

 • Etkinlik 1.2 Öğrencilerinizde hangi becerileri geliştiriyorsunuz? Tema 1

 • Etkinlik 1.3 Öğrencilerinizde hangi becerileri geliştiriyorsunuz? Tema 2

 • Etkinlik 1.4 Değişim ve süreklilik

 • Etkinlik 1.5 Kaç tane kırılgan odanız var?

 • Etkinlik 1.6 Çeşitlilikle başa çıkmak

 • Etkinlik 1.7 Değişimin sonuçları

 • Etkinlik 1.8 Tema 1’den Sizin çıkarımlarınız.

Önemli Noktalar

 • Bir yandan bilginin gelişimi ve dağıtımına hizmet eden becerilerin geliştirilmesi ve aktarılmasına yardımcı olan diğer yandan da mezunları bilgi-temelli bir topluma hazır hâle getiren öğretim yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir

 • Öğrenci sayıları arttıkça bilgi aktarımına daha fazla önem verilmiş sorgulama, araştırma, fikirleri keşfetme, alternatif görüşleri sunma ve eleştirel veya özgün düşünmeyi geliştirme becerileri geri plana atılmış dolayısıyla öğretim gerilemiştir. Halbuki bu beceriler, bilgi tabanlı bir toplumda yaşamlarını devam ettirmeleri için öğrencilerin en çok gereksinim duyacağı becerilerdir.

 • Öğrenci profilinin çeşitliliği, kurumların karşı karşıya kaldığı önemli bir zorluktur. Öğrencilere daha fazla destek sağlayan öğretim yöntemlerine ağırlık verilmesini, öğrenmenin daha çok bireyselleştirilmesini ve eğitim verme biçimlerinin daha esnek hâle getirilmesini gerektirir.

 • Çevrim içi öğrenme bir süreçtir. Her eğitmenin ve her kurumun karar vermesi gereken şudur: Benim dersim veya programım bu öğretim sürecinin hangi noktasında yer almalıdır?

 • Her gün daha fazla akademik içerik ücretsiz olarak erişime açıldıkça, öğrencilerin kurumlarından beklentileri de içerik aktarımının ötesinde öğrenme deneyimlerinin desteklenmesi olacaktır. Bu da konu alan uzmanlığından çok öğretim becerilerine odaklanılmasını gerektirecektir.

 • Hem öğretim üyeleri hem de öğretmen ve eğitmenler, farklı teknolojilere değer biçmek ve bu teknolojilerin hem kendileri hem de öğrencileri için anlamlı bir biçimde nasıl ve ne zaman kullanılacağına karar verebilmek için güçlü bir çerçeveye ihtiyaç duymaktadırlar.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş