Kısaltmalar

ATGUD

Analiz – Tasarım – Geliştirme – Uygulama – Değerlendirme

Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation

ADDIE

YZ

Yapay Zekâ,

Artificial Intelligence

AI

AG

Artırılmış Gerçeklik

Augmented Reality

AR

BKAÇD

Büyük Kitlesel Açık Çevrim içi Ders

Big Open Online Course

BOOC

BTÖ

Bilgisayar Temelli Öğrenme

Computer Based Learning

CBL

BAİ

Bilgisayar Aracılı İletişim

Computer-Mediated Communication (Cmc)

CMC

bKAÇD

Bağlantıcı Kitlesel Açık Çevrim İçi Ders

Connectivist Massive Open Online Course

cMOOC

ST

Sorgulama Topluluğu

Community Of Inquiry

CoI

HAÇD

Halka Açık Çevrim İçi Ders

Community Open Online Course

COOC

DAİD

Dağıtılmış Açık İş birliğine Dayalı Dersler

Distributed Open Collaborative Course

DOCC

OYEKK

Ontario Yüksek Eğitim Kalite Kurulu

The Higher Education Quality Council of Ontario

HEQCO

KüAÇD

Küçük Açık Çevrim İçi Dersler

Little Open Online Course

LOOC

MERLOT

Çevrim içi öğretimde kurumun örgütsel gereksinimleri

Multimedia Education Resource for Learning and Online Teaching

MERLOT

MTE

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Massachusetts Institute Of Technology

MIT

KAÇA

Kitlesel Açık Çevrim İçi Araştırma

Massive Open Online Research

MOOR

KG

Karma Gerçeklik

Mixed Reality

MR

UDPOYA

Ulusal Değerlendirme Programı – Okuryazarlık ve Aritmetik

The National Assessment Program – Literacy And Numeracy

NAPLAN

ÇİDÖ

Çevrim İçi İş Birliğine Dayalı Öğrenme

Online Collaborative Learning

OCL

AEK

Açık Eğitim Kaynakları

Open Education Research

OER

Eşlenik Üniversite

Peer to Peer University

P2PU

YKGA

Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı

Quality Assurance Agency for Higher Education

QAA

EKAÇD

Eş zamanlı Kitlesel Açık Çevrim içi Ders

Synchronous Massive Online Courses

SMOC

KÖÇK

Küçük, Özel, Çevrim içi Kurslar

Small, Private, Online Courses

SPOCs

BTMM

Bilim, Teknoloji, Mühendisli, Matematik

Science, Technology, Engineering, Mathematics

STEM

BCÜ

British Columbia Üniversitesi

University Of British Columbia

UBC

TKKB

Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi

Uniform Resource Locator

URL

UBKB

Uçucu, Belirsiz, Karmaşık, Belirsiz

VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious

VUCA

SG

Sanal Gerçeklik

Virtual Reality

VR

gKAÇD

Genişletilmiş Kitlesel Açık Çevrim İçi Ders

Extended Massive Open Online Course

xMOOC

SDKM

Sıfır Ders Kitabı Maliyeti

Zero Textbook Cost

ZTC

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş