SECTIONS Modeli / C-Cost / para ve zaman maliyeti

17. Hangi medya türünü geliştirmeniz en fazla zamanınızı alacak? Hangisini daha çabuk ve daha kolay yapabilirsiniz?

18. Derse hazırlamak ne kadar zamanınızı alıyor? Bu zamanı öğrenme materyallerini hazırlamak için harcayıp, kalan zamanı öğrencilerinizle (yüz yüze veya çevrim içi) iletişim kurmak için kullanabilir misiniz?

19. Yenilikçi öğretim veya teknoloji uygulamaları için ilave finansman desteği alabilir misiniz? Böyle bir desteği en iyi şekilde nasıl kullanabilirsiniz?

20. Medya tasarımı ve geliştirilmesi için kurumunuzda görev yapan öğretim tasarımcılarından veya diğer profesyonel çalışanlardan nasıl bir destek alıyorsunuz?

21. Bu ders için hangi açık eğitim kaynakları kullanılabilir? Açık ders kitabı kullanarak öğrencileri ders kitabı satın alma masrafından kurtarabilir misiniz? Kütüphaneniz veya öğrenme teknolojileri destek ofisiniz dersiniz için kullanabileceğiniz açık eğitim kaynaklarını belirlemenize yardımcı olabilir mi?

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş