MERLOT II Akran Değerlendirmesİ

OEBPS/images/image0175.png

Merlot, uluslararası bir eğitim topluluğu tarafından katkıda bulunulan ve kullanılan ücretsiz ve açık çevrim içi öğretim, öğrenim ve öğretim üyesi gelişim hizmetlerinden oluşan ve seçki olarak sunulan bir koleksiyondur. Diğer eğitim malzemeleri koleksiyonlarındaki materyallerin aksine TÜM MERLOT materyalleri, MERLOT topluluğu için faydalı olduklarından emin olmak için çeşitli şekillerde incelenir. Eş Değerlendirme süreci bir Editör tarafından yönlendirilir ve editoryal yönetim kurulu üyeleri ile eş gözden geçirenleri içerir.

Bu kitap ayrıca MERLOT tarafından bağımsız olarak seçildi ve değerlendirildi. Orijinal incelemeye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.merlot.org/merlot/viewCompositeReview.htm?id=1356177

İncelemenin özet hâli burada yeniden oluşturulmuştur:

OEBPS/images/image0176.png

İnceleme  : 5 Oca 2018 tarafından Öğretmen Eğitim

Materyal  : Açık (Erişim) Ders Kitabı

Önerilen Kullanım Alanları:  Ders okuma ve sınıf içi tartışmalar, mesleki gelişim ve sürekli eğitim materyali

Teknik gereksinimler  : https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/ adresinden çevrim içi olarak okunabilir veya PDF olarak indirilebilir (ücretsiz olarak mevcut olan PDF okuyucu yazılımı gerektirir).

Hedef Öğrenci Kitlesi  : Bu kitap; öğretmen eğitimcileri, öğretim tasarımcıları, öğretim programı tasarımcıları, uygulamalı eğitmenler, yönetim, öğretmenleri destekleyenler ve eğitim alanında eğitim gören kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

Öğrenme Hedeflerini Belirleyin: Özet olarak bu kitap, herkesin özellikle de öğrencilerin teknolojiyi hayatlarının her anında kullandıkları bir çağda etkin bir eğitim öğretimin altında yatan temel ilkeleri incelemektedir. Her konu alanının birbirinden farklı olduğunu  her öğretmenin ve eğitmenin öğretime kendine özgü bir şeyler kattığını akılda tutmak kaydıyla öğretime ilişkin alacağınız kararlarda size yardımcı olmak amacıyla bir çerçeve ve kılavuz ilkeler seti önerilmektedir.

Ön koşul Bilgi veya Beceriler  : Temel pedagojik teori ve pratiğe aşinalık yardımcı olur.

İçerik Kalite

Oyalama: ★★★★★

Güçlü Yönler: • Temalardaki kavramları göstermek için (senaryolar şeklinde) net örnekler sunar. • Daha büyük kavramların altında yatan kavramları (örn. özellikle yapılandırmacılık gibi paradigmalara hitap ederken bir bütün olarak epistemoloji) (kısaca ama oldukça iyi bir şekilde) gözden geçirir. • Alandaki birçok türde çalışmaya atıfta bulunur. • Öğretmen eğitimi programındaki öğrencilere dijital becerilerin öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığı sunulur. Öğretmen adayları dijital beceriler ve öğrencilerin bu becerileri nasıl geliştireceği hakkında bilgilendirilir.

Zayıf Yönler : Yok

Bir Öğretim Aracı Olarak Muhtemel Etkililik

Oyalama: ★★★★★

Güçlü Yönler: Güçlü yönlerden biri bu metnin öğretim ile ilgili karar verme hususunda sunduğu çerçevedir. Bu, 21. Yüzyıl dijital çağında öğrencilerin geliştirmesi beklenen bilgi ve beceriler konusunda öğretmenlere yardım eder. Kitap boyunca öğrenme hedefleri tanımlanmıştır. Kavramlar birbiri üzerine inşa edilmiştir ve yazar kitap boyunca alandaki başka fikirlerle olan bağlantılara atıfta bulunmuştur.

Zayıf Yönler: • Yoğun bir kitap (600 sayfadan fazla) bu yüzden az ve öz nitelikte değil aslında az ve öz olması da amaçlanmamıştı zaten.

Hem Öğrenciler Hem de Öğretim Görevlileri İçin Kullanım Kolaylığı

Oyalama: ★★★★★

Güçlü Yönler: Temalar arasında gezinmek oldukça kullanıcı dostu bir özellik. Tema bölümleri ekranın en tepesinde listeli. Sıradaki bölüme geçmek için ileriye ya da geriye işaret eden bir ok sunulmuş. Bölümün içeriğini gösteren grafik ve tablolardan yararlanılmış. Okuyucuların öğretilen becerileri uygulayıp pekiştirmeleri için kitap boyunca etkinliklere yer verilmiş. Çevrim içi ortamda veya indirilerek kitaba kolayca erişilebilir. Etkileşimli linkler aracılığıyla okuyucu okumak istediği bölüme kolayca erişebilir. Gösterimler oldukça net ve yeterli etiketlemelerle faydalı.

Zayıf Yönler : Yok

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş