Ek 4: Faaliyete İlişkin Geri Bildirim 1.8 Tema 1’deki ana sonuçlar

Etkinlik 1.8 Tema 1’den çıkarımlar

Bir öğretim görevlisi olarak bu bölümden çıkardığınız en az beş sonucu yazınız (Anahtar noktalardan hariç).

 

Çıkarılabilecek birçok olası sonuç var ama benimki şu şekilde:

  1. Üniversite ve yüksekokulların sadece kısa vadeli iş gücü piyasası taleplerini karşılamaktan daha geniş bir amacı olmalıdır. Öte yandan, lise sonrası eğitimin genişlemesi ile yetenekli, uyarlanabilir ve rekabetçi bir iş gücü yaratma ihtiyacı arasında ‘gizli bir anlaşma’ vardır. Burada herhangi bir çatışmayı gerekli görmüyorum. Bir üniversitenin var olma amacı olarak düşündüğümüz etkinliklerin çoğu, bu iş gücü ihtiyaçlarını nispeten az değişiklikle karşılayabilir.

  2. Öğrenci kitlesinin çeşitliliği ve içeriğin kolay erişilebilirliği, kaliteli pedagojik ilkelere ve öğrenme araştırmasına dayanan kaliteli öğretimin önemini arttırır. Bu, ortaöğretim sonrası öğretimde profesyonelleşmeyi öğretmek demektir.

  3. Teknolojideki değişim sabittir. Her şeyde olduğu gibi… Eğitimde uygulanabilecek yeni teknolojiler her zaman geliştirilmektedir. Yani teknoloji bizimle bir yere gitmiyor. Öğretiminizde teknolojiyi kullanıp kullanmama konusunda bazı kararlar almadan gözlerinizi kapatıp süreci yönetmeyi beklemenin bir faydası yok. Teknoloji kullanma baskısı azalmayacak; aksine, artacak.

  4. Özellikle ve sadece eğitim için tasarlanan teknoloji sayısı nispeten azdır. Üreticiler ve teknoloji yanlıları, eğitmenlerden daha fazla baskı yapıyor. Bununla birlikte zaman içinde birçok teknolojinin kıymetli birer eğitim aracı olacağı açıktır.

  5. Çok fazla seçenek var ve araçlar arasında bazı büyük farklılıklar da mevcut. Araştırmacılar ve eğitmenler eğer varsa farklı teknolojiler arasındaki eğitsel farklılıkları anlamalıdır.

  6. Sadece son birkaç yılda, teknoloji eğitim verme biçimimizde büyük değişiklikler yapmaya başladı. Uzaktan eğitim ve çevrim içi öğrenme, sınıflarda ve kampüslerde verilen temel öğrenmenin bir tür yan faaliyeti niteliğindeydi. Ancak bu kesinlikle değişmeye başlıyor. Teknoloji bizi daha temel olarak öğretimin amacı ve sürecini, neyin geçerli bilgiyi oluşturduğunu ve onu en iyi nasıl edineceğimizi incelemeye zorluyor.

  7. Bütün bunlar, bir teknolojiyi kullanıp kullanmamaya ve en iyi şekilde kullanmaya karar vermek için bir çeşit çerçeveye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Bu kitabın asıl amacı budur.

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş