7.4 Medya İlişkilerini değerlendirme: SAMR modeli

OEBPS/images/image0087.png

Şekil 7.4 SAMR modeli Görsel: Ruben Puentedura

7.4.1 Bir medyanın uygunluğundan yararlanmak

Önceki bölümde, video teknolojisinin yüz yüze anlatımı çevrim içi bir anlatım ile değiştirerek yüz yüze dersin doğrudan alternatifi olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Anlatım şekli değişti fakat pedagoji değişmedi. Videonun tüm üstün yönlerinden henüz tam olarak yararlanılmamıştır.

Öte yandan, belgesel göstermek için video kullanmak, akademik bir kursa dâhil edilen fikir ve kavramların uygulanabileceği durumlara güçlü örnekler getirebilir. Dolayısıyla bir belgesel, bir dersi kaydetmekten ziyade videonun getirdiği kaynakları daha iyi kullanma potansiyeline sahiptir çünkü bir belgesel izlemekle edinilen öğrenme deneyimi bir ders izlemekle edinilenden farklıdır; aynı zamanda, öğretim amaçlı bir belgesel video kullanmak, anlatım yöntemini kullanmaktan farklı bir yaklaşım gerektirecektir ve muhtemelen farklı sonuçlar elde edilecektir. Video ders ile öğrencilerde anlama ve kavrama üzerinde durulacak; belgeselde ise odak nokta materyali analiz etmek ve eleştirmek olacaktır.

7.4.2 SAMR modeli

Belirli bir medya veya teknoloji uygulamasının bir ortamın olanaklarından tam olarak faydalanıp faydalanmadığını değerlendirmenin iyi bir yolu, ABD merkezli bir teknoloji danışmanı olan Dr. Ruben Puentedura tarafından geliştirilen SAMR modelini uygulamaktır.

Puentedura, eğitimde dört “seviye” teknoloji uygulaması önerir:

  • yerini alma: İşlevsel bir değişiklik olmadan doğrudan başka bir aracın yerini alması, örneğin, su kalitesi ile ilgili bir sınıf dersi öğrenciler tarafından indirilmesi için video olarak kaydedilir; öğrenciler ders sonunda dersin içeriği hakkında yazılı sınavlarla değerlendirilir.
  • artırma: daha gelişmiş bir işlevselliğe sahip aracın öncekinin yerini alması, örneğin, video anlatımı dört bölüm hâlinde bir ÖYS’ ye yerleştirilmiştir ve her bölümün sonunda öğrencilerin cevaplaması için çevrim içi çoktan seçmeli sorular bulunur.
  • değiştirme: görevin yeniden tasarlanması, örneğin, eğitmen konu (test edilen su) ile ilgili video kayıtlarını verir ve öğrencileri her bir kaydı, derste öğretilen ilkeler bağlamında analiz etmelerini isteyen açık uçlu sorularla değerlendirir.
  • yeniden tanımlama: yeni görevlerin oluşturulması, teknoloji kullanımı olmadan anlaşılmaz örneğin, eğitmen ÖYS üzerinden okumalar ve çevrim içi rehberlik sağlar ve öğrencilerden cep telefonları ile test kalitesi için su örneklerini nasıl seçtiklerini kaydetmeleri ve bulgularını e-portfolyo biçiminde bütünleştirmeleri istenir.

İlk iki seviyede -yerini alma ve artırma- video, öğretim yöntemini geliştirmek için kullanılır ancak son iki aşama olan değiştirme ve yeniden tanımlamada video öğretimi dönüştürür. Puentedura,son iki seviyeyi analiz, değerlendirme ve yaratıcılık gibi Bloom’un 21. yüzyılın üst düzey becerilerinin geliştirilmesine bağlamaktadır (Puentedura, 2014). Modelin ve nasıl çalıştığının daha ayrıntılı bir açıklaması için videoyu izleyiniz.: SAMR modeline giriş.

7.4.3 Modelin güç ve sınırlılıkları

İlk olarak bu modeli doğrulayan herhangi bir araştırma bulamadım. Arkasında güçlü bir sağduyu hissi var ancak özellikle k-12 sektöründeki öğretmen eğitiminde fiilî kullanımına dair birçok örnek olsa da deneysel olarak doğrulanmış olduğunu görmek güzel olurdu (Kelly Walsh tarafından toplanan bazı örnekleri burada bulabilirsiniz. SAMR modeline daha kritik bir cevap için bkz. Linderoth 2013).

İkinci olarak model bir teknoloji kullanımının öğretmeyi geliştirip zenginleştirmediğini veya kökten değiştirmediğini değerlendirmek için faydalı bir araç olsa da zor kısımda pek yardımcı olmuyor ve bu bir teknolojinin ilk etapta kullanılabileceği dönüştürücü yolları hayal ediyor. Bununla birlikte teknolojiyi öğretimde kullanmanın en iyi yolunu düşünmenizi sağlamak için iyi bir sezgisel araçtır.

Üçüncü olarak ikame ve takviyelerin hâla, engelli öğrencilerde olduğu gibi teknoloji kullanımını tamamen makul hâle getirebileceği veya öğrenme materyallerine erişilebilirliği artıracağı durumlar olacaktır.

Dengede, eğitmenin teknolojinin potansiyel veya gerçek kullanımını değerlendirebileceği çok faydalı bir modeldir. Özellikle öğrencilerin teknoloji ile etkileşime girme biçimlerine ve teknolojinin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceğine odaklanmaktadır. Aynı zamanda, medya ve teknolojinin öğretimi ilk etapta dönüştürmek için nasıl ve neden kullanılabileceğini de anlamamız gerekiyor. Bu durumda ilk adım, bir sonraki bölümün konusu olan farklı teknolojilerin benzersiz özelliklerini daha iyi anlamaktır.

Kaynakça

Linderoth, J. (2013) Open letter to Dr. Ruben Puentedura Spelvetenskapliga betraktelser, 17 October

Puentedura, R. (2014) SAMR and Bloom’s Taxonomy: Assembling the Puzzle common sense education, September 24

Etkinlik 7.4: SAMR modelini değerlendirme

  1. Öğretiminizde teknoloji kullanıyorsanız, kullandığınız teknoloji öğretmen-öğrenci etkileşimi ile kıyaslandığında SAMR çerçevesinde nereye uygun düşüyor? Teknoloji merdiveninin üst basamaklarına tırmanmak için neleri değiştirmen gerekir?
  2. Bir ortamın tüm imkânlarından tam olarak yararlanıyor musunuz? Neden?

Bu etkinlikle ilgili geri bildirimim için aşağıdaki podcaste tıklayın:

Ses ögesi, kitabın bu sürümünden çıkarıldı. Buradan çevrim içi olarak dinleyebilirsiniz: https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/?p=1237

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş