6.10 Sonuçlar

OEBPS/images/image0080.png

Şekil 6.10 Ne tür bir öğrenme ortamı oluşturmak istiyorsunuz? Görsel: Vidyo.com

Etkili bir öğrenme ortamı oluşturmanın tek yolu yoktur. Öğrenme ortamının, öğrencilerin öğreneceği bağlam için uygun olması gerekir. Bununla birlikte bir kurs veya program tasarlamaya başlamadan önce, bu öğrenme ortamının nasıl görünebileceğini düşünmeliyiz. Yine de öğrenme ortamı ne olursa olsun, öğrenenlerin öğrenmeleri gerekir. Öğrencilerin bunu yapmalarına yardımcı olan bir ortamda çalışabilmelerini sağlamalıyız. Başka bir deyişle öğretmen olarak görevimiz başarı için gereken koşulları oluşturmaktır.

Etkili bir öğrenme ortamında henüz bahsetmediğim bir bileşen de öğretmenin kendisidir (Şekil 6.9.2’de onun öğrenme ortamının merkezinde olduğunu göreceksiniz). Bir anlamda, bir öğretmenin veya eğitmenin öğrenme ortamı içindeki önemi verilmiştir ancak gerçekte kitabın geri kalanı öğretmenin bu ortamdaki rolü ile ilgilidir. Ayrıca, diğer bölümlere yoğunlaşarak, bu bölüm gerçek bir öğretmenin olmadığı bir öğrenme ortamı olasılığını mümkün kılar ancak bir öğretmen veya eğitimci veya hatta bireysel bir öğrencinin (fakat kesinlikle bir bilgisayar mühendisi değil) böyle bir öğrenme ortamının tasarımından ve korunmasından sorumlu olması gerekebilir.

Teknoloji artık geleneksel sınıftan önemli ölçüde farklı olabilen çok çeşitli etkili öğrenme ortamları oluşturmamızı sağlıyor. Ancak tek başına teknoloji yeterli değildir. Birçok teknoloji tabanlı öğrenme ortamı, etkili bir öğrenme ortamını oluşturan temel bileşenlerin bazılarından mahrumdur. Etkili bir öğrenme ortamı, öğrenenin başarısı için diğer bileşenleri içermelidir. Bu, kendi kendini yöneten öğrencilerin kendi etkili, kişisel öğrenme ortamlarını oluşturamadıkları anlamına gelmez ancak diğer bileşenlerin yanı sıra teknolojiyi de göz önünde bulundurmaları gerekir.

Etkinlik 6.10 Kendi öğrenme ortamınızı tasarlamak

  1. Belli bir dersin öğretimini yaptığınız mevcut öğrenme ortamını tarif ediniz.

  2. En çok dikkat ettiğiniz ana bileşenler nelerdir?

  3. Bu bölümü okumanın bir sonucu olarak mevcut öğrenme ortamınızda değişiklik yapar mıydınız? Neden?

  4. Şimdi: kursun ve öğrencilerinizin ihtiyaçlarına daha uygun olan farklı bir öğrenme ortamı tasarlayabilir misiniz? Örneğin, kursunuzu sınıf öğretiminden çevrim içi ya da tamamen çevrim içi olandan harmanlanmış öğretime geçirirseniz, bu öğrenme ortamının ana bileşenlerini nasıl karşılayacaksınız? Veya öğrenme ortamını mevcut teslimat şekli içinde yeniden tasarlayabilir misiniz? Bu durumda hangi unsurları değiştirirsiniz ve neleri tutarsınız?

Bu etkinlik için geri bildirimde bulunmuyorum. Tamamen sizin yorumlamanıza bırakacağım.

Burası ile dijital çağda öğretme ile öğrenmenin temelleri üzerine odaklanan kitabın 1. bölümü tamamlanmaktadır. Kitabın 2. Kısmı (Temalar 7-13), medya ve teknolojilerin eğitimdeki doğasını ve rolünü inceleyen Tema 7 ile başlayıp dijital teknolojilerin öğretme ve öğrenme üzerindeki etkisine özellikle dikkat çekmektedir.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş