5.6 KAÇD’ler niçin cevabın sadece bir parçasıdır

Şekil 5.6.1 KAÇD Görseli: Eğitiminizin zirvesi, 2015

5.6.1 Bağlam ve tasarımın önemi

Uzun yıllardır çevrim içi öğrenmenin sıkı bir savunucusu olmama rağmen ilginçtir ki KAÇD’leri kuvvetli bir şekilde eleştirdiğim gerekçesiyle sıklıkla `muhalif’ olarak nitelendiriliyorum. Aslında, KAÇD’lerin önemli bir gelişme olduğuna ve belli koşullar altında eğitime inanılmaz değer kazandırabileceğine inanıyorum.

Fakat, her zaman olduğu gibi şartlar çok önemli… Tek bir eğitim piyasasından ve tek bir eğitim ihtiyacından bahsetmek mümkün değil. Liseyi yeni bitirmiş on sekiz yaşında bir öğrencinin eğitim ihtiyacı ve eğitim almayı tercih ettiği koşullar ile ,aile kurmuş ve yönetim eğitimine gereksinim duyan 35 yaşındaki bir mühendisinkinden çok farklı olacaktır. Aynı şekilde, başlangıç aşamasındaki Alzheimer hastası eşine bakmak zorunda kalıp desteğe ihtiyacı olan 65 yaşındaki bir kişi ile, lise mezunu gencin veya mühendisin durumu da çok farklıdır. Eğitim programı tasarımında her durum, kendi bağlamında değerlendirilmelidir. Bir sihirli değnekle bütün bu farklı durumların üstesinden gelecek tek bir çözüm bulunması mümkün değildir.

İkinci olarak tüm eğitim türlerinde olduğu gibi KAÇD’lerin de nasıl tasarlandığı son derece önemlidir. Eğer olmayan şekilde tasarlanmışlarsa, yani belirli bir öğrenci profilinin belirli bir bağlamda ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri geliştirecek şekilde tasarlanmamışlarsa, öğrenci için çok fazla bir değer ifade etmeyecektir. Bununla birlikte uygun şekilde tasarlanan bir KAÇD, öğrencilerin ihtiyaçlarına yüksek düzeyde cevap verebilecektir.

5.6.2 gKAÇD’lerin sınırlı yönleri

gKAÇD’ler, en fazla birçok üniversitenin lisans düzeyinde karşımıza çıkan kalabalık yüz yüze sınıflar için tehlike oluşturmaktadır. KAÇD’ler, amfilerde ders anlatımı şeklinde verilen derslerin yerine geçecek en etkili biçimdir. Daha etkileşimli ve kalıcı olduğu için öğrenciler ders materyallerine tekrar tekrar erişebilmektedirler. Hatta KAÇD eğitmenleri, kendi KAÇD’lerinin bu tür derslerden daha etkili olduğunu iddia etmektedirler. Nitekim, bunun için ciddi bir gayret sarf etmektedirler.

Belki de neden hâla kampüslerde bu şekilde öğretim yaptığımızı sorgulamalıyız. İçerik artık KAÇD’ler de dâhil olmak üzere internette herhangi bir yerde ücretsiz olarak sunulmaktadır. İhtiyaç duyulan şey, ihtiyacınız olan bilginin nasıl tanımlanacağı, nasıl değerlendirileceği ve nasıl uygulanacağı olan bilgi yönetimidir. cKAÇD’ler bunu yapmaz. Onlar bilgileri önceden seçip paketlerler. gKAÇD’lerle ilgili en büyük kaygım, bugünkü tasarım şekliyle, dijital dünyanın ihtiyaç duyduğu üst düzey entelektüel becerileri geliştirmedeki sınırlılığıdır. 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi açısından olabilecek en kötü tasarım modelini yüz yüze kampüs öğretiminden ödünç alan gKAÇD’ler, ne yazık ki bu modeli çevrim içi platformda uygulamaya devam etmektedirler. Kullanılan içerik en üst düzeyde olsa bile ders anlatımlarının elit üniversiteler tarafından verilmesi üst düzey entelektüel becerilerin geliştirilmesi için tek başına yeterli değildir. Dahası, ölçme ve değerlendirme anlamında KAÇD’lerde başarılı olan öğrencilerin sayısı göreceli olarak azdır ve değerlendirmeye tabi tutulan öğrenciler yalnızca kavrama, sınırlı olarak da bilginin uygulanması üzerine ölçülmektedir.

Kampüslerde kullandığımız problem temelli öğrenme veya sorgulama temelli öğrenme gibi pedagojik yaklaşımlarla,dijital çağın gerektirdiği becerilerin geliştirilmesi açısından çok daha iyi aşamalar kaydettik ve kaydetmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte derslerde verilen bu alternatif yöntemler o kadar kolay ölçeklenemez. Derinlemesine anlamanın ve öğrencinin dünyayı başka bir gözle görmesini sağlayan dönüştürücü öğrenmenin geliştirilmesi ve kanıta dayalı eleştirel düşünme, karmaşık alternatiflerin değerlendirilmesi ve üst düzey karar verme becerilerinin geliştirilmesi için bir uzman ile bir acemi arasındaki etkileşim ,önemini korumaya devam etmektedir. Bugüne kadar bilgisayar teknolojileri bu tür bir öğrenmenin geliştirilmesinde oldukça yetersiz kalmıştır. Bu nedenledir ki kredili yüz yüze ve çevrim içi dersler hâlen daha nispeten daha düşük bir eğitmen:öğrenci oranını hedefler ve bu nedenledir ki eğitmen ile öğrenciler arasındaki etkileşime çok daha fazla önem vermemiz gerekir.

Bununla birlikte gKAÇD’ler daha yaygın bir eğitim olanağı sağlayan sürekli eğitimin bir türü olarak ya da açık ders malzemesi kaynağı olarak çok değerlidir ve kampüs tabanlı eğitim için önemli bir tamamlayıcı olabilirler. gKAÇD’ler ne geleneksel eğitimin ne de mevcut çevrim içi programların bir ikamesi değildir. Onlar kampüs temelli eğitime değerli bir destek olabilirler. Geleneksel eğitimin veya çevrim içi kredi programlarının mevcut tasarımının yerini almazlar. Sürekli bir eğitim şekli olarak düşük tamamlanma oranları ve kredi eksikliği büyük önem taşımamaktadır. Eğer KAÇD’ler örgün eğitimin hatta yüz yüze sınıf derslerinin, bir ikamesi veya vekili olarak görülecekse, hem bitirme oranlarının hem de nitelikli ölçme ve değerlendirmenin hayati önemi vardır.

5.6.3 Yüksek öğretim sistemi sarsılıyor mu?

Asıl tehlike, KAÇD’lerin pahalı bir kamu yükseköğretim sistemini zayıflatmak için kullanılabileceğidir. Seçkin üniversiteler KAÇD’leri ücretsiz olarak sunabiliyorsa, neden düşük kaliteli ve yüksek maliyetli devlet üniversitelerine ihtiyacımız var? Risk, az sayıda kampüs temelli seçkin üniversitenin sunduğu ve önemli getiri sağlayacak bilgi ve becerilerle donanan kitleler ile asgari ve düşük maliyetli öğrenen desteği sağlayan devlet üniversiteleri ve gKAÇD tarafından verilen derslerden beslenerek bilgi ve becerilerini geliştiren kitleler arasında bölünmüş iki kademeli bir sistem arasındaki keskin çizgidir. Gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak üst düzey becerilere sahip yeterince mezun veremeyeceği için bu hem sosyal hem de ekonomik bir facia olacaktır. Tabii ki otomasyonun, ücretli işlerin belli bir elit gruba özel işler hariç, tümünü ortadan kaldıracağına inanmıyorsanız (bir nevi Açlık Oyunları filminde olduğu gibi).

Kredili çevrim içi programlarda ders içeriği, beş yıllık süre için toplam maliyetin %15’inden azına karşılık gelmektedir. Yüksek nitelikli öğrenme çıktıları ve yüksek bitirme oranları için gereken asıl masraf, öğrenci desteği sağlanmasıyla ilgilidir. Bu da esas önemli olanın öğrenme olduğunu göstermektedir. Politikacılar ve medyanın pohpohladığı türdeki KAÇD’ler, bunu yapamamaktadır. Genel olarak açık eğitim hareketinin, özelde ise KAÇD’lerin, gerek ABD’de gerekse diğer ülkelerde ideolojik ve ticari nedenlerle kamu eğitim sistemini bilerek ve isteyerek baltalamak isteyen kişiler tarafından araç olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Açık içerik, AEK ve KAÇD’ler, herkesin otomatik olarak üst düzey niteliklere erişmesini sağlayacak sistemler değildir. Önünde sonunda nüfusun büyük birçoğunluğu için yükseköğretime erişim için en iyi fırsat, kamu kaynaklarından finanse edilen bir yükseköğretim sisteminin varlığıdır.

5.6.3 bKAÇD’lerin potansiyeli

bKAÇD’ler fazlaca potansiyele sahiptir çünkü hayat boyu öğrenme gittikçe daha önemli hâle gelecektir; ayrıca, dünyanın dört bir yanından iyi eğitimli ve bilgili insanların ortak sorunlar veya ilgi alanları konusunda diğer kararlı ve hevesli öğrencilerle birlikte çalışmak üzere bir araya getirilmesinin gücü, sadece eğitimde değil genel olarak dünyada da devrim yaratabilir.

Bununla birlikte şu anda bKAÇD’ler bunu yapamaz çünkü organizasyon yönünden eksikler ve çevrim içi grupların en iyi nasıl çalıştığı hakkında hâlihazırda bilinenleri uygulamazlar. Bu dersleri öğrendikten ve uyguladıktan sonra, bKAÇD’ler küresel sağlık, iklim değişikliği, sivil haklar ve diğer ‘iyi sivil girişimler’ alanlarında karşılaştığımız bazı büyük zorlukların üstesinden gelmek için muazzam bir araç olabilir. bKAÇD’lerin bir faydası, her katılımcının ele alınan sorunları tanımlama ve çözme gücüne sahip olmasıdır.

Bu bölümde sonlanan F senaryosu bKAÇD’lerin ‘iyi sivil girişimler’ için nasıl kullanılabileceğinin bir örneğidir. F Senaryosunda, KAÇD örgün eğitimin yerine geçmez ancak füze fırlatma platformu için örgün eğitime ihtiyaç duyan bir roket işlevi görür. Bu KAÇD’nin arkasında itici kuvvet olarak çok güçlü bir kurumun kaynakları bulunmaktadır: kullanımı basit bir yazılım, KAÇD içinde bütüncül bir yapı, düzen ve eşgüdüm ile KAÇD’yi destekleyen insan kaynağı… Bahsedilen kurum, mutlaka bir eğitim kurumu olmak zorunda değildir. Bir kamu sağlığı birimi, bir yayın kuruluşu veya uluslararası bir yardım örgütü ya da ortak bir amaç için biraraya gelmiş bir konsorsiyum olabilir. Tabii ki her zaman olduğu gibi bKAÇD’lerin bile kurumsal çıkarlar veya hükûmet çıkarları doğrultusunda kullanılma olasılığı bulunmaktadır.

5.6.5 Sonuç

Şunu da açıkça belirtmem gerekir ki bu sistem içinde geliştirme ve iyileştirme yapılması gereken çok alan vardır. KAÇD’ler, açık eğitim ve yeni medya, ihtiyaç duyduğumuz iyileştirmelerin bazılarını yapabilmemiz için umut verici bir tablo çizmektedir. Senaryo F (sonraki) KAÇD’lerin çok ihtiyaç duyulan sosyal değişimi getirmek için nasıl kullanılabileceğine güzel bir örnek vermektedir.

Bununla birlikte KAÇD’ler, kredi tabanlı çevrim içi öğrenme kullanımından, açık ve uzaktan öğrenmeden edinilen deneyimlerden ve geniş bir yelpazedeki öğrenme gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanmış derslerden öğrendiklerimizin üzerine inşa edilmelidir. Bunu söyledikten sonra, sistem içinde iyileştirilebilecek büyük bir kapasite olduğunu da kabul etmek ve belirtmek gerekir.

Etkinlik 5.6: KAÇD Stratejileri

Maddi sıkıntı içinde bulunan orta ölçekli bir araştırma üniversitesinin, akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı olduğunuzu düşünün. Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör’den eğitim ve öğretim alanında bir inovasyon stratejisi oluşturmasını istiyor; nitekim, bir sonraki senenin operasyonel bütçesinde yüzde 5’lik bir kesinti söz konusu…

Kurul üyelerinden biri, ekonomik sıkıntıya çözüm olarak üniversitenin KAÇD’ler vermeye başlaması gerektiğini iddia ediyor ve bütün gücüyle bu çözümü savunuyor..

Rektör, Kurul’a sunmak üzere, üniversitenin KAÇD’lere ilişkin stratejisinin ne olması gerektiğine ve üniversitenin genel eğitim öğretim stratejisine ne kadar uygun olduğuna dair bir birifing hazırlamanızı istiyor. Nasıl cevap verirdiniz?

KAÇD’lere ilişkin birçok avantaj ve dezavantaj olduğu için bu faaliyet hakkında doğrudan geri bildirim vermeyeceğim çünkü ‘en iyi’ brifing kredi kursları için mevcut çevrim içi provizyon, öğrenme teknolojisi desteği ve kayıt hedefleri gibi yerel bağlamları dikkate alacaktır.

 

Tema 5: Önemli Noktalar

  1. KAÇD’ler, yükseköğretim kurumlarını, hem çevrim içi öğretim stratejilerini hem de açık eğitim yaklaşımlarını dikkatle gözden geçirmeye itiyor.
  2. Ne çevrim içi öğrenmenin ne de açık eğitim kaynaklarının tek şekli KAÇD’ler değil.. KAÇD’lerin güçlü ve zayıf yönlerinin, çevrim içi öğrenme ve `açık’lık bağlamı içinde değerlendirilmesi çok önemli.
  3. KAÇD’lerin tasarımında, farklı amaçları ve felsefeleri yansıtan gözle görülür farklılıklar bulunuyor.
  4. Derin veya dönüştürücü öğrenmenin sağlanması veya dijital çağın gerektirdiği üst düzey bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde KAÇD’lerin ciddi yapısal sınırlılıkları var.
  5. KAÇD’ler, hâlen daha, olgunluğunun ilk aşamalarında bulunuyor. Güçlü ve zayıf yönleri netleştikçe ve KAÇD tasarımına dair deneyimler ilerledikçe, yükseköğretim düzeyindeki öğrenme ortamları içinde önemli bir yer teşkil edecekler
  6. KAÇD’ler, büyük amfilerdeki ders anlatımları gibi geleneksel öğretim biçimlerinden bazılarının yerine kullanılabilir. Bununla birlikte diğer geleneksel eğitim yöntemlerinin önemli bir destekleyicisi veya alternatifi olarak kalacak gibi görünüyor. KAÇD’ler kurumlarda dönüşüm ve değişimi zorlayan önemli bir faktör olmaya devam etse de, yükseköğretimin yüksek maliyetine tek başına bir çözüm olacak nitelikte değil…
  7. Gelecekte KAÇD’lerin sahip olacağı belki de en büyük değer, topluluk eylemleri yoluyla büyük ölçekli küresel problemlerin çözümü için bir avantaj sağlaması olacaktır.

 

 

5.6.6 Daha sonrası

Öğrenme ve öğretme için farklı tasarım modellerinin tartışıldığı kısım burada sona eriyor. Bir sonraki bölüm, bu farklı tasarım modellerinin en iyi şekilde çalışabileceği etkili bir öğrenme ortamı oluşturmanın önemine değinmektedir.

Ama önce, Senaryo F KAÇD’lerin gelecekte nasıl görünebileceğini öngörüyor.

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş