Senaryo D: Tarihsel düşünceyi geliştirme

OEBPS/images/image0041.png

Şekil 4-D öğrencilerin Pekin tarihi dersinde kullandıkları bir obje, 1964-2014
Görsel: © zonaeuropa.com

Ralph Goodyear, ABD’nde bir devlet üniversitesinde tarih profesörü olarak görev yapıyor. Geçen dönem HIST305 ‘Tarih Yazımı’ isimli dersini, lisans düzeyinde 72 öğrenci aldı. Dersin ilk üç haftasında, Goodyear aşağıdaki konuları içeren 15’er dakikalık kısa ders anlatım videoları kaydetti:

  • tarihçiler tarafından kullanılan farklı kaynaklar (eski yazılı eserler, doğum, evlilik ve ölüm kayıtları, tanık ifadeleri ve resimler, fotoğraflar ve kalıntılar gibi fiziksel kanıtları da içeren eserler);

  • tarihsel analizlerin yapıldığı konular;

  • tarihçiler tarafından kullanılan teknikler (anlatım, analiz ve yorumlama);

  • tarihe dair üç farklı fikir veya kuram (nesnel, marksist, post modernist).

Öğrenciler, Goodyear’ın istediği zamanlamaya göre videoları indirip izlemekle yükümlüydü. Sınıf, videolarda geçen konuları tartışmak üzere haftada 1 ya da 2’şer saatlik derslerde buluşuyordu. Öğrenciler için üniversitenin öğrenme yönetim sisteminde derse ayrılan sayfada bir çevrim içi tartışma forumu oluşturulmuştu. Bu forumda Goodyear tartışma için benzer konular açmıştı. Öğrencilerden not aldıkları her çevrim içi konuya en az bir temel katkı yapmaları bekleniyordu ve aldıkları not son sınıfa kadar geçerliydi. Bu üç haftalık dönemde, öğrencilerden ayrıca tarih yazımı konusunda bir ders kitabını okumaları bekleniyordu.

Dördüncü haftada, Goodyear sınıfı altışar kişilik on iki gruba ayırdı ve her gruptan son 50 sene içinde ABD dışındaki herhangi bir şehrin tarihini araştırmasını istedi. Gruplara, üniversitenin kütüphanesi haricinde, bulabilecekleri tüm kaynaklardan faydalanmaları söylendi: gazete haberleri, resimler, araştırma raporları, vb. gibi çevrim içi kaynaklar dâhil. Araştırmalarının sonunda, gruptan aşağıdaki görevleri içeren bir rapor hazırlamaları bekleniyordu:

  • bu 50 yılı kapsayan bir konu seçip, o konuyla ilgili bir anlatı (hikâye) yazmaları;

  • raporlarında kullandıkları kaynakları belirtmeleri ve niye bazı kaynakları seçip bazılarını kullanmadıklarını tartışmaları;

  • izledikleri yaklaşımı, derslerde tartışılan üç tarihsel fikir ile karşılaştırmaları;

  • raporlarını, üniversitenin öğrenme yönetim sisteminde derse ayrılan sayfaya çevrim içi e-portfolyo olarak yüklemeleri.

Öğrencilere, bu çalışmaları gerçekleştirmeleri için beş haftalık süre verildi.

Dersin son üç haftası, grupların çalışmalarını anlattıkları ve hem sınıfla hem de çevrim içi ortamda tartıştıkları grup sunumlarına ayrılmıştı (Sınıf içi sunumlar kaydedildi ve çevrim içi olarak erişilebilirliği sağlandı). Dersin sonunda, öğrenciler diğer grupların çalışmalarının her birine not verdiler. Goodyear öğrencilerin değerlendirmelerini dikkate alıyor ancak notlarda düzeltme yapma hakkını da saklı tutuyor ve yaptığı her düzeltme için bir gerekçe bildiriyordu. Goodyear ayrıca her öğrenciye hem grup notuna hem de çevrim içi ve sınıf tartışmalarına kişisel katkısına bağlı olarak bireysel bir not verdi.

Dersin sonunda Goodyear, öğrencilerin yaptığı çalışmanın niteliğinin onu hem şaşırttığını hem de memnun ettiğini söyledi. “Hoşuma giden şey şu oldu; öğrenciler tarihi öğrenmediler, tarihi yazdılar.” diyerek memnuniyetini belirtti.

Gerçek bir hikâyeye dayanmaktadır.

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş