12.4 İkinci adım: ne tür bir ders veya programdan bahsediyorsunuz?

OEBPS/images/image0154.png

Şekil 12.4.1 Teknoloji tabanlı öğretim süreci (Bölüm 10’dan)

12.4.1 Ders verme biçimini seçerken

Bir dersi nasıl vermek istediğinize dair düşündükten sonraki diğer adım, doğal olarak dersi yüz yüze ve çevrim içi öğretim biçimlerini kullanarak nasıl `harmanlayacağınız’ olacaktır. Bu konu Tema 10‘da ayrıntılı olarak ele alındığından dolayı, özetle şunu söyleyebilirim: Dersiniz için en iyi yüz yüze ve çevrim içi ‘karışımı’nın nasıl olacağına karar verirken dikkate almanız gereken dört faktör veya değişken bulunmaktadır:

  • tercih ettiğiniz öğretim felsefesi – nasıl öğretmeyi seviyorsunuz (bk. Adım 1)
  • öğrencilerinizin (veya potansiyel öğrencilerinizin) ihtiyaçları
  • konu alanının gerektirdiği unsurlar
  • elinizdeki kaynaklar.

Bu kararı verirken tüm faktörleri çözümleyip değerlendirmek gerekli olsa da sonuçta tüm faktörleri dikkate alıp temelde sezgisel bir karar vereceksiniz. Bu süreç, bir programa bütün olarak baktığınızda özellikle önemli olacaktır.

12.4.2 Kararı kim vermeli?

Derslerini en iyi şekilde nasıl harmanlayacaklarına karar verme sürecine öğretmenler veya öğretim elemanları bireysel olarak dâhil olmak durumunda olsalar bile, bu tür kararları alırken ders bazlı değil program bazlı düşünmek daha faydalı olacaktır. Örneğin, bağımsız öğrenme becerilerinin geliştirilmesini anahtar program çıktılarından biri olarak görürsek, birinci yıl çoğunlukla yüz yüze derslerle başlayıp, öğrencileri çevrim içi öğrenmeyle program ilerledikçe tanıştırmak, yavaş yavaş çevrim içi öğretimin payını artırmak ve son senelerine geldiklerinde bazı derslerini tamamen çevrim içi almaya hazırlamak akıllıca olacaktır.

Artık her programın yalnızca içerik ve beceriler ya da öğretim programı için değil; içeriğin nasıl verileceğine (yani yüz yüze ve çevrim içi bileşenlerin nasıl harmanlanacağına) dair de bir karar verme mekanizmasına sahip olması gerekmektedir. Böyle bir mekanizma, hem öğretim yöntemlerinin hem de program kapsamında yer alacak içeriğin değerlendirildiği bir yıllık akademik planlama sürecinin içerisine dâhil edilmelidir (bk. Bates ve Sangrà, 2011).

Kaynakça

Bates, A. and Sangrà, A. (2011) Managing Technology in Higher Education San Francisco: Jossey–Bass/John Wiley and Co

Etkinlik 12.3 Hangi ders verme şekli?

Yapmadıysanız Etkinli 10.2, 10.3, 10.4, geri dönün ve onları şimdi yapın.

Eğer bu etkinlikleri yaptıysanız, yüze ve çevrim içi öğretim için yüz en iyi karışımı-ders için karar vermek açısından cevaplarınızı gözden geçirin.

Bu etkinlik için herhangi bir geri bildirim yok.

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş