9.8 Ağ oluşturma (ve yenilik)

OEBPS/images/image0127.jpg

Şekil 9.8.1 British Columbia Üniversitesi’nin Matematik Sınav Sayfası (Sayfaya gitmek için görselin üzerine tıklayınız)

9.8.1 Ders tasarımında ağ oluşturma ve yenilikçilik

SECTIONS modelinin önceki versiyonlarında, N harfi ‘novelty’ yani yenilik için kullanılıyordu. Bu, öğretmenlerin ve eğitmenlerin uygulamalarını geliştirmek için yeni birşeyler denemelerinin öneminin farkına varmak, bu durumda yeni bir teknoloji denemek ve ne kadar iyi çalıştığını görmek oldu. Ayrıca, teknolojideki yeni gelişmeleri çevreleyen “hype” genellikle yenilikçi öğretim için destekleyici bir ortam sağlar. Bu hâla önemli bir konudur; deney yapmadan ve yeni öğretim yolları denemeden ve öğretim için yeni teknolojiler denemeden uygulamada herhangi bir gelişme olmayacaktır.

Bununla birlikte sosyal medyadaki daha yeni gelişmeler, medya seçerken sorulması gereken, giderek daha önemli bir başka soruyu gündeme getirmektedir:

öğrencilerin ders dışında başkalarıyla (konu alan uzmanları, alanın öncüleri ve topluluktaki ilgili kişiler gibi) ağ oluşturmaları ne kadar önemlidir? Bu tür dış bağlantıların derse veya öğrenmeye katkısı olacak mı?

Bu soruya vereceğimiz cevap olumluysa, hangi medyayı kullanacağımız da bundan etkilenecek ve özellikle bloglar, wikiler, Facebook, LinkedIn veya Google Hangout gibi sosyal medya araçlarının kullanımı önerilecektir.

Sosyal medyanın ders tasarımında ağ uygulamalarını etkilemesinin beş farklı şekli aşağıda açıklanmıştır.

9.8.2 ‘Standart’ öğrenme teknolojilerinin desteklenmesi

Bazı öğretmenler, ağ oluşturmak için sosyal medya ile ‘standart’ kurumsal teknolojileri örneğin öğrenme yönetim sistemi veya videoları birlikte kullanmaktadır. Şifre korumalı olan ve yalnızca öğretmenle derse kayıtlı diğer öğrencilerin kullanabildiği ÖYS’ler, ders içinde ‘güvenli’ bir iletişim sağlamaktadır. Sosyal medyanın kullanımı dış dünyayla bağlantıya izin verir (katkılar, katkıları izleyip onaylayarak kurs blog’u veya wiki yöneticisi tarafından incelenebilir.)

Örnek vermek gerekirse, Orta Doğu politikaları ile ilgili bir dersin iç tartışma forumunda dersin konusuyla doğrudan bağlantılı temalar ve konulara ilişkin günümüz olayları tartışılırken, öğrenciler Orta Doğu konusunda çalışan akademisyenler ve öğrencilerin haricinde konuya ilgi duyan herkesin katılımına açık bir wiki oluşturabilirler. Yapılan yorumlar, daha sonra dersin kapalı tartışma forumuna taşınabilir.

9.8.3 Sosyal medyanın kredili dersler için kullanımı

Bazı öğretmenler, öğrenme yönetim sistemleri ve ders anlatımlarının video kaydına alınması gibi ‘standart’ kurumsal teknolojilerden tamamen uzaklaşarak dersin tamamının yönetimi için sosyal medya kullanmaya başlamaktadır. Örneğin, BCÜ’nin ETEC 522 kursu, eğitmen ve öğrencinin kursa katkısı için WordPress, Youtube videoları ve podcast’leri kullanır. Derste hangi sosyal medyanın kullanılacağı, dersin odak noktası ve sosyal medyadaki yeni gelişmelere göre her sene değişmektedir. British Columbia Üniversitesi’nden Jon Beasley-Murray, öğrencilerin Wikipedi’de Latin Amerikan edebiyatıyla ilgili üst-düzey bir makale yazmasını istediği derste bütün dersi öğrencileri merkeze alarak yapılandırmıştır (Latin American literature WikiProject – bk. Beasley-Murray, 2008 ).

9.8.4 Öğrencilerin oluşturduğu öğrenme kaynakları

Öğrencilerin, diğer öğrencilere yardım etmek amacıyla, sosyal medya kullanarak kendi kaynaklarını oluşturduğu çok özel ve ilginç bir gelişmedir. Örneğin British Columbina Üniversitesindeki lisansüstü matematik öğrencileri, Matematik Sınavı/Eğitim Kaynakları adı altında bir wiki oluşturmuştur. Oluşturulan sitede, `önceki sınavlardaki sorular ve çözümleri, videolu ders anlatımları ve konuya göre soru çözümleri” yer almaktadır. Böyle siteler, yalnızca üniversitenin kendi öğrencilerine değil çalışmalarında yardıma ihtiyaç duyan herkese sıcaktır. Proje lisans öğrencileri yararına lisansüstü öğrenciler arasında gönüllü iş birliğini içermektedir.

9.8.5 Öz-yönetimli öğrenme grupları

bKAÇD’ler, webinar, blog veya wiki gibi sosyal medya kullanarak oluşturulan öğrenme gruplarının güzel bir örneğidir.

9.8.6 Öğretmenlerin yönettiği açık eğitsel kaynaklar

Sahip oldukları bilgi ve deneyimi herkesin kullanımına açık kaynaklar oluşturmak için kullanan öğretmenler arasında Youtube özellikle ve giderek popüler olmaktadır. Bunun en iyi örneği hâlen Khan Academy olsa da MIT’in OpenCourseWare gibi farklı örnekler de mevcuttur. gKAÇD’ler başka bir örnektir. Bu hususu, Tema 11’de daha ayrıntılı olarak tartışacağız.

Bir kez daha belirtmek gerekir ki öğretimi dışarıya ‘açma’ kararı bir teknoloji kararı olduğu kadar bir felsefeyi ya da değerleri öne alır. Artık teknoloji, bu felsefeyi teşvik etmek ve olanaklı kılmak üzere kullanılmaktadır.

9.8.7 Üzerinde düşünülmesi gereken sorular

  1. Öğrencilerin ders dışında başkalarıyla (konu alan uzmanları, alanın öncüleri ve topluluktaki ilgili kişiler gibi) ağ oluşturmaları ne kadar önemlidir? Bu tür dış bağlantıların derse veya öğrenmeye katkısı olacak mı?
  2. Eğer önemliyse, bunu en iyi şekilde yapmanın yolu nedir? Sosyal medyayı özel olarak bu amaçla kullanmak mı? Yoksa diğer standart ders teknolojileriyle birlikte kullanmak mı? Tasarımı ve/veya yönetimi için öğrencilere yetki devri yapmak mı?

Kaynakça

Beasley-Murray, J. (2008) Was introducing Wikipedia to the classroom an act of madness leading only to mayhem if not murder? Wikipedia, March 18

Etkinlik 9.8 Ağ oluşturma (ve yenilik)

  1. Kurstaki öğrencilerin dış dünyaya bağlanmasını sağlamak için kurslarınızdan birinde sosyal medyayı nasıl kullanabilirsiniz? Sosyal medya öğrenmeyi nasıl geliştirir? Avantajları ve riskleri nelerdir?

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş