9.7 O (Organisational issues) Kurumsal konular

OEBPS/images/image0125.png

Şekil 9.7.1 Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign’daki bir video yapım stüdyosu Görsel: UIUC. Teknik imkânlar kadar önemli olan kaliteli eğitim videolarının tasarımına yardımcı olabilecek medya uzmanlarıdır.

9.7.1 Teknoloji ile öğretim için kurumsal hazırbulunuşluk

Öğretmenlerin medya ve teknoloji seçimini etkileyen en kritik konulardan biri de:

  • kurumun öğretim etkinliklerini nasıl yapılandırdığı;
  • kurumun sağladığı öğretimsel ve teknolojik hizmetler; ve
  • kurumun sağladığı medya ve teknoloji desteğidir.

Bir kurumun düzeni her gün belli periyotlar hâlinde fiziksel sınıflarda yapılan dersler üzerine kurulmuş ise öğretmenlerin odak noktası da sınıf içinde verilen dersler olacaktır. Mackenzie’in alıntı yaptığı gibi Bölüm 9.1 :

Öğretmenler her zaman kendilerine sunulanın en iyisini en iyi şekilde kullanmışlardır. Ve en doğru zamanda.’

Bunun tam tersi de doğrudur. Eğer okul ya da üniversite bir teknolojiyi desteklemiyorsa, öğretmenler de haklı olarak o teknolojiyi kullanmayacaklardır. Bir öğrenme yönetim sistemi veya bir video prodüksiyon tesisi gibi teknoloji mevcut olsa bile öğretmen o teknolojinin kullanımı ve potansiyeli konusunda eğitilmemiş veya yönlendirilmemişse, o teknoloji ya az kullanılacak ya da hiç kullanılmayacaktır. Ayrıca, öğrenme yönetim sistemleri veya ders yakalama olanakları gibi ‘çekirdek’ teknolojiler ‘doğru bir şekilde yönetilmezse veya hizmetler yeterli düzeyde anlaşılmazsa, öğretmenler ve eğitmenler teknolojiye olan sabrı ve güveni kaybeder.

Kurumların ataleti, asgari örgütsel değişimle kullanılmaya başlanabilecek teknolojilere karşı bir ön yargı oluşturmaktadır. Bu teknolojiler, öğrenme üzerinde azami etkiye sahip olacak teknolojiler olmasa bile… Bu örgütsel zorlukların aşılması son derece güçtür ve eğitimde öğretim için yeni teknolojilerin yavaş uygulanmasının başlıca nedenleridir (bk. Marshall, 2009 ) kurumların çevrim içi öğrenime hazır olup olmadığının değerlendirilmesi için bir yöntem).

Öğretim amaçlı medya ve teknoloji kullanımını geniş ölçekte başarıyla uygulayan çoğu kurum, öğretim elemanlarının ihtiyaç duyduğu profesyonel desteği farkına varmış ve öğrenme-öğretme ortamlarını desteklemek için öğretim tasarımcılarını, medya tasarımcılarını ve teknoloji destek personelini işe koşmuşlardır. Bazı üniversiteler, yenilikçi öğretim projeleri için finansman sağlamaktadır.

9.7.2 Profesyonellerle çalışmak

OEBPS/images/image0126.jpg

Şekil 9.7.2 Chris Crowley, British Columbia Üniversitesi Öğretim, Öğrenme ve Teknoloji Merkezinde Proje Yöneticisi ve Öğretim Tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Chris, Toprakbilim de dâhil olmak üzere çok çeşitli konularda çevrim içi derslerin tasarım, geliştirme ve yayınlanmasında görev yapıyor.

Öğrenme ve öğretme için medya ve teknoloji kullanımında deneyimli olan kişiler için bile, bu bölümde tartıştığımız medya türlerinden herhangi birinin (belki sosyal medya hariç) üretiminde profesyonel medya prodüksiyon ekipleriyle çalışmaları akıllıca olacaktır. Teknoloji seçiminin, yalnızca belirli bir medya türü veya teknolojiyi kullanmak için değil eğitimsel amaçlara göre yapılması önemlidir.

Profesyonel kişi veya ekiplerle çalışmak için birçok neden vardır:

  • profesyonel kişiler teknolojiyi iyi anlar ve sonuç olarak daha iyi bir ürüne daha kısa zamanda ulaşmanıza yardımcı olurlar;
  • bir elin nesi var, iki elin sesi var: iş birliği içinde bir ekip hâlinde çalışmak, medya ve teknolojileri nasıl kullanacağınıza dair yeni ve daha iyi fikirler ortaya çıkaracaktır;
  • öğretim tasarımcıları ve profesyonel medya prodüksiyon ekipleri, medya prodüksiyonuna ilişkin proje yönetimi ve bütçe konularına aşinadır. Bütçe sınırlarını aşmadan zaman içinde izlenecek adımları iyi planlayabilirler. Öğretmenlerin tek başlarına çalıştıklarında üretim için çok para ve zaman harcayabileceği düşünüldüğünde, bu önemli bir faktördür.

Buradaki kilit nokta şudur: öğretmenlerin iyi kalitede ses ve video tabanlı materyalleri kendilerinin üretmesi günümüzde artık olanaklı ve kolay olsa dahi bu süreçte her zaman medya prodüksiyonu konusunda uzman kişilerden faydalanabilirler.

9.7.3 Üzerinde düşünülmesi gereken sorular

  1. Derslerimde kullanacağım medya türünün seçiminde ve uygulamasında kurumdan ne kadar ve ne tür destek alabilirim? Bu tür bir desteğe kolaylıkla erişebilir miyim? Desteğin niteliği ne kadar iyi? Destek personeli, benim ihtiyacım olan uzmanlığa sahip mi? Öğretim ortamlarında kullanılan yeni teknolojiler konusunda güncel mi?
  2. Yeni bir ders tasarlayabilmem veya mevcut bir dersi yeniden yapılandırabilmem için kurumumdan bir dönem ‘ücretli izin’ almam veya bana bir asistan tahsis edilmesi mümkün mü? Medya üretimi için maddi destek alabilir miyim?
  3. Öğrenme yönetim sistemi veya ders kayıt sistemi gibi ‘standart’ teknolojileri ve uygulamaları takip etmem gerekir mi yoksa yepyeni birşey deneme şansım var mı?
  4. Herşeyi baştan yaratmak yerine, derslerinde kullanabileceğim uygun medya kaynakları var mı? Bu kaynakları belirlemede ve telif konularıyla uğraşmada kütüphaneden destek alabilir miyim (bk. Bölüm 11.2)?

Yukarıdaki soruların her birine vereceğiniz cevap olumsuz ise başlangıçta medya ve teknoloji kullanımına ilişkin hedeflerinizi biraz düşük tutmanızı tavsiye ederim.

Bununla birlikte günümüzde artık web sitesi, blog, wiki, ses dosyaları ve hatta basit video prodüksiyonlarını masa üstü bilgisayar veya cep telefonu kullanarak kendiniz kolaylıkla yapabilir ve yönetebilirsiniz. Aynı şekilde öğrenciler de, kendilerine şans verildiği takdirde, öğrenme kaynaklarının oluşturulmasına katkı sağlamak için yeterli beceriye ve isteğe sahip olabilirler. Öğrencilerin medya yapımına katılmasını sağlamak, bir konuyu daha iyi anlamaları için çok iyi bir yoldur. Hepsinin ötesinde, Tema 11’de de göreceğimiz gibi eğitim amaçlı kullanıma açık yüksek kaliteli eğitsel medya miktarı giderek artmaktadır.

Kaynakça

Bates, A. and Sangrà, A. (2011) Managing Technology in Higher Education San Francisco: Jossey-Bass

Marshall, S. (2009) E-Learning Maturity Model Version Two: New Zealand Tertiary Institution E-Learning Capability: Informing and Guiding E-Learning Architectural Change and Development Wellington NZ: Victoria University of Wellington

Etkinlik 9.7

Bu bölüm için etkinlik bulunmamaktadır. Bu konular, Salmon, Bates ve Sangra (2011) tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve tartışılmıştır.

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş