9.4 C (Cost) Maliyet

OEBPS/images/image0120.png

Şekil 9.4.1 Tamamen uzaktan (çevrim içi) bir yüksek lisans programının 7 yıllık maliyeti (Bates & Sangra, 2011) Bu grafiğin açıklaması için aşağıdaki podcaste tıklayın

Ses ögesi, kitabın bu sürümünden çıkarıldı. Buradan çevrim içi olarak dinleyebilirsiniz: https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/?p=230

9.4.1 Medya devrimi

Yalnızca on yıl öncesine kadar teknoloji seçiminde maliyet çok önemli bir ayırıcı faktördü (Hülsmann, 2000, 2003; Rumble, 2001; Bates, 2005). Örneğin, eğitsel amaçla kullanım açısından bakıldığında, ses (ders anlatımları, radyo, ses kasetleri) basılı materyallerden çok daha ucuzdu; basılı materyaller bilgisayar temelli öğrenmenin birçok biçiminden daha ucuz, bilgisayar temelli öğrenmenin bazı biçimleri ise videodan (televizyon, video kaset veya video konferans) daha ucuzdu. Tüm bu medya türleri, ya geleneksel öğretime eklenen ilave bir masraf olarak görülüyor ya da tamamen açık ve uzaktan öğretim haricinde yüz yüze öğretimin yerine konulması çok pahalı teknolojiler olarak değerlendiriliyordu.

Ancak, son on yıl içinde farklı medya türlerinin (yüz yüze öğretim hariç) üretimi ve dağıtımına ilişkin maliyetler aşağıdakileri de içeren birçok nedene bağlı olarak gözle görülür şekilde düştü:

 • akıllı telefonlar gibi kullanıcıların çok düşük maliyetlerle metin, ses ve video dosyaları oluşturmalarına ve paylaşmalarına izin veren tüketici teknolojilerindeki hızlı değişimler;
 • dijital medya türlerinin sıkıştırılarak yüksek bant genişliğine sahip video veya televizyon yayınlarının bile kablosuz ve kablolu ağlarda ve internet yoluyla uygun maliyetlerle (en azından ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde) taşınabilmesi;
 • profesyonel olmayan kullanıcıların bile farklı medya türlerini oluşturmalarını ve paylaşmalarını kolay hâle getiren medya yazılımlarındaki gelişmeler;
 • hem öğrenciler hem öğretmenlerin kullanımına hazır öğrenme materyalleri anlamına gelen medya tabanlı açık eğitim kaynaklarının sayılarının giderek artması.

Dolayısıyla genel olarak ve prensipte şunu söyleyebiliriz: maliyet, artık, medya seçiminde ayırıcı bir faktör olmaktan çıkmıştır. Eğer bu ifadeyi olduğu gibi kabul ediyorsanız, bu bölümün kalan kısmını okumadan geçebilirsiniz. Hangi medya türünün daha maliyetli olduğu konusunu dert etmeyin ve eğitsel ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan medya türlerini seçin. Tek sorun maliyet olsaydı, yüz yüze öğretimin yerine tamamen çevrim içi öğrenmeye geçip eğitim işini çok daha `ucuza’ gerçekleştirebilirdik.

Bu maliyet farklılıkları, medya türünün kullanıldığı bağlam (koşullar) ve tasarım özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bir öğretmen açısından düşünüldüğünde en büyük maliyet öğretmenin zamanıdır, bu nedenle kullanılan içeriğe ve ortama bağlı olarak artan maliyetlerle ilgili hangi faktörlerin “maliyet artışı” olduğunu bilmek önemlidir. Bu faktörler yeni teknolojik gelişmelerden daha az etkilenmektedir ve bu nedenle eğitim medyasının maliyetleri düşünüldüğünde “temel” ilkeler olarak görülebilir.

Ne yazık ki medyanın eğitimde kullanılmasına ilişkin gerçekleşen maliyetleri etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır ve ve bu da maliyetlerin ayrıntılı bir şekilde tartışılmasını çok karmaşık hâle getirir (daha ayrıntılı bir bilgi için bkz. Bates ve Sangrà, 2011). Sonuç olarak ana maliyet sürücüleri tespit etmeye çalışın, sonra da bu faktörler yüze öğretim için farklı bir ortam, yüz dâhil olmak üzere maliyetlerini nasıl etkilediğini için basitleştirilmiş bir rehber sağlayan bir tablo sunacağım. Bu kılavuz tekrar sezgisel bir araç olarak düşünülmelidir, bu nedenle Medya Maliyetleri 101 olarak bu bölüme bakın.

9.4.2 Maliyet kategorileri

Eğitsel medya ve teknolojilerin kullanımında, özellikle de harmanlanmış veya çevrim içi öğrenme ortamlarında, ana maliyet kategorileri aşağıdaki gibidir:

9.4.2.1 Geliştirme maliyeti

Geliştirme maliyeti, belli bir medya türünü veya teknolojiyi kullanarak öğrenme materyalleri üretmek için gereken maliyetlerdir. Geliştirme maliyetlerinin birçok alt-kategorisi bulunmaktadır:

 • üretim maliyeti: bir videonun oluşturulması veya öğrenme yönetim sisteminde bir ders açılmasının maliyeti. Web tasarımcısı veya görsel-işitsel medya uzmanı gibi personelin zaman maliyeti ile web tasarımında ya da video prodüksiyonunda gereken tüm masraflar bu alt-kategoride değerlendirilir;
 • öğretmen olarak sizin zamanınız: materyal geliştirmek veya üretmek için harcadığınız zaman ve efor. Vaktiniz nakittir; hatta belki de, eğitim teknolojilerinin kullanımındaki en büyük maliyettir. Zamanınız para ve eğitim teknolojilerini kullanmanın en büyük tek maliyeti, ancak bundan da önemlisi, öğrenme materyali geliştirdiğiniz için araştırma yapmaya ya da öğrencilerinizle ilgilenmeye zamanınız kalmıyorsa bu asıl maliyettir ve parayla ölçülemeyecek kadar değerlidir;
 • telif masrafları: üçüncü kişilere ait fotoğraflar veya videolar kullanıyorsanız geçerlidir. Yine, bu, telif hakkını paradan daha fazla bulma ve temizlemede zaman olarak düşünülmelidir;
 • muhtemelen bir öğretim tasarımcısı ‘nin zamana göre maliyeti.

Geliştirme maliyetleri genellikle ya sabittir ya da ‘bir sefere mahsus’tur. Medya bir kere geliştirildikten sonra ek bir maliyete gerek kalmadan öğrenci sayısına göre ölçeklendirilebilir. Açık eğitim kaynaklarını kullanmak, geliştirme maliyetlerini büyük ölçüde azaltacaktır.

9.4.2.2 Yayın maliyeti

Yayın maliyeti, dersin verilmesi süresinde gerçekleşen eğitsel etkinliklerin maliyetini içerir. Öğrencilerle etkileşim içinde geçirilen öğretim süresi, ödevlerin okunması ve notlandırılması için harcanan zaman ile araştırma görevlileri, öğretim tasarımcıları ve teknik destek personeli gibi süreçte yer alan diğer personelin zaman maliyeti de bu kategoriye dâhildir.

Medya temelli öğretimde öğretim süresi ve teknik destek gibi beşeri faktörlerin maliyetinin de değerlendirilmesi gerektiğinden, öğrenci sayısı arttıkça yayın maliyeti de artmaktadır. Ayrıca, ders her açıldığında bu maliyet tekrar etmektedir. Diğer bir deyişle, yayın maliyeti tekrarlayan bir maliyettir. Bununla birlikte internet tabanlı yayın olanakları arttıkça ders yayınlarında doğrudan teknoloji maliyeti genellikle sıfırdır.

9.4.2.3 Bakım maliyeti

Bir ders için üretilen materyallerin bakımı da gerekir. Web bağlantıları eskiyebilir, okumaların baskısı tükenebilir ve çok daha önemlisi konu alanında gerçekleşen yeni gelişmelerin materyallere yansıtılması gerekebilir. Hazırlanıp yayına giren bir dersin, sürekli bakım maliyeti olacaktır.

Öğretim tasarımcıları ve/veya medya çalışanları bakım hizmetlerinin bazılarını yapabilirler; ancak elbette ki içeriğin güncellenmesi veya değiştirilmesine ilişkin kararların alınmasında öğretmenlerin veya eğitmenlerin de sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. Tek bir dersin bakımı genellikle zaman kaybına yol açacak bir süreç değildir. Yine de bir eğitmenin birden fazla çevrim içi dersin tasarımında ve geliştirilmesinde görev alması, bakım hizmetinin miktarını da büyük ölçüde artıracaktır.

Bakım maliyetleri genellikle öğrenci sayısından bağımsızdır ama bir eğitmenin sorumlu olduğu ders sayısına bağlıdır ve her yıl tekrarlanan bir maliyettir.

9.4.2.4 Genel giderler

Genel giderler, bir öğrenme yönetim sisteminin lisans masrafları, ders kayıt teknolojileri veya sunucular gibi altyapı ya da diğer genel maliyetleri içerir. Bunlar gerçek giderlerdir; ancak tek bir ders için hesaplanmayıp derslerin tümü için geçerli olacak şekilde ele alınırlar. Genel giderler, çoğunlukla idari veya kurumsal giderler olarak değerlendirilir. Kurum zaten bu tür hizmetleri öğretmenlere veya eğitmenlere ücretsiz olarak sağlıyorsa, bir öğretmenin veya eğitmenin hangi medyayı ya da teknolojiyi seçeceğine dair kararı etkilemez.

Bununla birlikte yeni bir çevrim içi program tam maliyet geri kazanımı temelinde sunulacaksa, diğer kurumsal ek yüklerin de eklenmesi gerekecektir. Bazıları kampüs içi kurslarla aynı olacaktır (örneğin, Başkanlık Ofisi’ne bir katkı), ancak bina bakımı gibi kampüs içi öğrencilere uygulanan diğer genel masraflar tamamen çevrim içi bir programa ( çevrim içi bir programın net maliyetinin genellikle kampüs tabanlı bir programdan daha düşük olmasının temel nedeni).

9.4.3 Maliyeti belirleyen faktörler

Maliyeti belirleyen başlıca faktörler aşağıdaki gibidir:

 • materyalin geliştirilmesi / üretimi;
 • materyalin yayınlanması;
 • öğrenci sayısı / ölçeklendirilebilirlik;
 • öğretmenin medya kullanarak çalışma deneyimi;
 • öğretmenin materyali yalnız mı yoksa profesyonel bir ekiple birlikte mi geliştirdiği.

Bir video programı ya da Web sitesi gibi teknoloji tabanlı materyallerin üretimi sabit bir maliyettir; yani dersi kaç öğrencinin aldığından bağımsızdır. Bununla birlikte üretim maliyetleri dersin tasarımına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Engle (2014), video prodüksiyonunda kullanılan yönteme göre bir KAÇD için geliştirme maliyetlerinin altı kata kadar değişiklik gösterebileceği sonucuna varmıştır. Yani, en pahalı üretim yöntemi olan stüdyo prodüksiyonunun maliyeti, bir öğretmenin dizüstü bilgisayarını kullanarak yaptığı üretimden altı kat daha fazladır.

Bununla birlikte materyal bir kere üretildikten sonra maliyeti öğrenci sayısından bağımsızdır. Dolayısıyla dersin geliştirilmesi ne kadar maliyetliyse, öğrenci başına düşen ortalama maliyeti azaltmak için öğrenci sayısını artırmak o kadar gerekli olacaktır. (Ya da diğer bir deyişle, öğrenci sayısı ne kadar yüksekse, kullanılan medya türü ne olursa olsun yüksek kaliteli prodüksiyon yapmak akılcı olacaktır). KAÇD’lerde (bir öğrenme yönetim sistemi kullanarak kredi için çevrim içi bir kurs olarak geliştirilmesinin neredeyse iki katı kadar pahalı olan) – Ottawa Üniversitesi, 2013) öğrenci sayısı o kadar fazla ki öğrenci başına ortalama maliyet çok büyüktür. (Bu yüzden derse kayıtlı öğrenci sayısının fazla olması hâlinde (ki ne yazık ki her zaman böyle olmayabilir), dijital materyallerin geliştirilmesinde `ekonomik olmak’ için her zaman bir seçenek vardır. Bu durum, bir medya türünün ölçeklenebilirlik potansiyeli olarak tanımlanabilir.

Benzer şekilde, ders geliştirildikten sonra da dersin öğretimine ilişkin maliyetler bulunmaktadır. Bu maliyetler, genellikle, değişken maliyetlerdir; yani sınıf büyüklüğü arttıkça artarlar. Çevrim içi tartışma forumları ve ödev puanlandırma açısından öğrenci-öğretmen etkileşimi yönetilebilir bir düzeyde tutulmak isteniyorsa, öğretmen-öğrenci oranının göreli olarak düşük tutulması gerekir (örneğin konu alanına ve dersin düzeyine göre 1:25 ila 1:40 arasında). Derse kayıtlı öğrenci sayısı ne kadar çoksa, öğretmen de dersi vermek için o kadar çok zaman harcayacaktır ya da sözleşmeli başka öğretmenlerden destek almak ihtiyacı doğacaktır. Her iki durumda da artan öğrenci sayısı maliyetlerin de artmasına neden olacaktır. Bu anlamda, KAÇD’ler bir istisnadır. KAÇD’lerin temel değer önerisi doğrudan öğrenci desteği sağlamamalarıdır, dolayısıyla ders yayınına ilişkin maliyetleri yoktur. Bununla birlikte katılımcıların çok az bir kısmının KAÇD’leri başarıyla tamamlayabilmesinin ardındaki neden de belki doğrudan öğrenci desteğinin olmamasıdır.

O zaman, ileride öğretmen-öğrenci etkileşimine talebi azaltacaksa, başlangıçta interaktif öğrenme materyalleri için daha fazla para harcamak öğretmen veya kurum açısından faydalı olabilir. Örneğin, bir matematik dersinde otomatik ölçme, değerlendirme ve geri bildirim ya da benzetimler ve diyagramlar veya sıkça sorulan sorulara hazır cevaplar kullanılabilir; böylece, öğretmenin bütün ödevleri tek tek notlandırmasına veya değerlendirme için öğretmenle bireysel iletişime geçilmesine gerek kalmayacak ve zaman kaybı önlenecektir. Bu durumda, kaliteden fazla ödün vermeden, öğretmen-öğrenci oranlarının 1:200’lere çıkması bile mümkün olacaktır.

Bunların yanı sıra belirli bir medya türünü veya yöntemini kullanma deneyimi de önemlidir. Bir öğretmen ses kaydı gibi belirli bir medya türünü ilk kez kullandığında harcadığı zaman, sonraki ses kaydı çalışmalarında harcayacağı zamandan daha uzun olacaktır. Bazı teknolojileri veya medya türlerini kullanmayı öğrenmekse, diğerlerinden daha uzun zaman alabilir. Dolayısıyla burada maliyeti belirleyen faktör, öğretmenin tek başına mı yoksa medya alanındaki profesyonel kişilerle birlikte mi çalıştığıdır. Bir öğretmenin ders materyallerini tek başına geliştirmesi, profesyonel bir ekiple birlikte geliştirmesinden daha uzun zaman alacaktır.

Dijital medya geliştiren öğretmenlerin, profesyonel ekiplerle çalışmalarında fayda vardır. Alanın uzmanı profesyonel ekipler hem daha nitelikli ürünler elde edilmesini sağlayacak, hem de doğru yazılımın seçilmesi, düzenleme ve dijital materyallerin depolanması ve yayınlanması gibi konularda çabuk ve doğru karar vererek öğretmenlerin zaman kaybını önleyecektir. Öğretim tasarımcıları da farklı öğrenme çıktıları için farklı medya türlerinin uygunluğu konusunda önerilerde bulunarak öğretmenlere yardımcı olabilir. Bu nedenle, tüm eğitim tasarımlarında olduğu gibi birtakım yaklaşımının daha etkili olması mümkündür ve alan uzmanı profesyonel kişilerle çalışmak, öğretmenlerin medya türlerini geliştirmeye harcadıkları zamanı kontrol altına almalarına da yardımcı olacaktır.

Son olarak şunu söylemek gerekir: Tasarıma ilişkin kararlar, kritik kararlardır. Maliyetin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, tasarıma ilişkin alınan kararlardır. Örneğin, yüz yüze öğretimde ders anlatımıyla seminerlerin veya laboratuvar çalışmalarının maliyet faktörleri birbirinden farklıdır. Benzer şekilde videoyu öğretmenin ders anlatımını kaydetmede kullanabileceğimiz gibi bir sürecin gösterilmesi ya da bir mekânın çekimi gibi medya türünün avantajlarını ve sağladığı kolaylıklarından yararlanmak için (bk. Tema 8) kullanılabilirler. Bilgisayar ve internetin sahip olduğu tasarım çeşitliliği ise oldukça fazladır: çevrim içi iş birliğine dayalı öğrenme (ÇİDO), bilgisayar temelli öğrenme, animasyonlar, benzetimler ve sanal dünyalar gibi.

Şekil 9.4.3, esas olarak karar veren öğretmen veya öğretmenin bakış açısına odaklanarak maliyet faktörlerinin karmaşıklığını yakalama girişimleri. Bu şeklin, konu üzerinde düşünmemizi sağlayacak bir araç olduğunu unutmamalıyız. Duruma göre sosyal medya veya materyallerin bakım giderleri gibi başka faktörleri de bu listeye eklemek olasıdır. Şekilde gösterdiğim faktörler ve her faktör için yaptığım değerlendirme, kendi kişisel deneyimlerime dayalıdır. Yaptığım değerlendirmede, geleneksel öğretimi orta veya ‘ortalama’ maliyet olarak alıp diğerlerini geleneksel öğretime göre daha yüksek ya da daha düşük maliyete sahip olmasına göre sıralandırdım. Diğer okuyucular, bu faktörleri daha farklı şekilde yorumlayıp değerlendirebilir.

Maliyet Faktörleri (Öğretmenler İçin)

geliştirme maliyeti yayın ölçeklenebilirlik tecrübe kendi materyalini geliştirme.
Medyalar Yüz yüze dersler medya medya kısmen düşük düşük
seminerler düşük yüksek hayır medya düşük
Basılı kitap yüksek yüksek evet yüksek yüksek
Ses ses dosyası düşük düşük evet düşük düşük
Video konuşan kafalar medya düşük evet düşük medya
zorluklar yüksek düşük evet yüksek yüksek
Bilgisayar ÇİDÖ düşük yüksek hayır medya düşük
BTÖ yüksek düşük evet medya medya
animasyon. veya benzetim… yüksek düşük evet yüksek yüksek
sanal dünyalar yüksek düşük 7 yüksek yüksek

Şekil 9.4.3 Eğitsel Medya Maliyetlerini Etkileyen Faktörler

Farklı teknolojiler kullanarak bir öğrenme ortamı geliştirmek ve kullanmak için harcanacak zaman bir öğretmenin hangi teknolojiyi seçeceğini etkilese de, burada basit bir denklemden fazlasından bahsediyoruz. Örneğin video ve metin bazlı materyallerin kullanıldığı nitelikli bir çevrim içi ders geliştirmek için öğretmenin ihtiyacı olan hazırlık süresi, aynı dersin sınıf ortamında yüz yüze verilmesi için ihtiyaç duyulan süreden çok daha fazla olacaktır. Bununla birlikte uzun süreli düşünüldüğünde çevrim içi dersin verilmesi daha az zaman alacaktır çünkü öğrencilerin çevrim içi görevleri yerine getirmekle harcayacakları zaman öğretmenle doğrudan etkileşime geçtikleri zamandan daha fazla olacaktır. Burada bir kez daha şunu görüyoruz: Tasarım, maliyet değerlendirilmesinde çok önemli bir faktördür.

Kısacası, öğretmen açısından zaman çok kritik bir maliyet faktörüdür. Öğretmenler, kullanılması uzun süre alan teknolojiler yerine kullanımı kolay teknolojileri seçmekte ve böylece zaman kazanmaktadır. Son olarak tekrar belirtmek gerekir ki tasarıma ilişkin kararlar öğretmenlerin herhangi bir teknoloji veya medya türü için ne kadar zaman harcayacakları üzerinde çok etkilidir; bununla birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin kendi eğitsel medyalarını yaratma becerisi de giderek önemli bir faktör hâline gelmektedir.

9.4.4 Dikkat edilmesi gereken noktalar

9.4.4.1 Dersi videolarına karşı KAÇD: maliyet faktörleri

Son yıllarda, üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri çevrim içi dersler için ders anlatım videolarını yoğun olarak kullanmaya başladılar. Özellikle de çevrim içi veya uzaktan öğrenmenin nispeten yeni olduğu üniversitelerde durum böyle çünkü ders anlatımlarını kaydetmek öğrenme yönetim sistemlerinde ders tasarlayıp öğrenme materyali hazırlamaktan daha kolay. Bir başka neden de, ders anlatım videolarının geleneksel sınıf yöntemine en fazla benzeyen tür olması. Öğretenlerin çok daha az değişiklik gerektirir.

Pedaojik olarak ( konu alanla bağlı olarak ) tüm öğretim tasarımı çalışmalarında olduğu gibi bir ekip yaklaşımının daha etkili olacağını söylemek mümkündür. Alan uzmanı profesyonel kişilerle çalışmak, öğretmenlerin medya türlerini geliştirmeye harcadıkları zamanı kontrol altına almalarına da yardımcı olacaktır. Ve, tabii ki ders kaydı videoları genellikle bir LMS ile birlikte kullanılır. Farklı teknolojilerin eğilimi, eğitmenlerin gelişim ve öğretim arasındaki süresini değiştirmektir. Örneğin, bir ÖYS gibi medyanın başlangıç ​​geliştirme maliyetleri daha yüksek olabilir, ancak yüz yüze öğretime göre yıllık teslimat ve bakım maliyetleri çok daha düşüktür.

9.4.4.2 Öğrenci faktörü

Aynı zamanda, öğrenciler de artık proje çalışmaları için çoklu ortam materyallerini veya değerlendirme amaçlı e-portfolyolarını hazırlamak için kendi cihazlarını kullanabiliyorlar. Teknoloji ve medya sayesinde, öğretmenler öğrenme-öğretme işinin zorlu kısmını öğrencilere devredebilmektedirler. Teknoloji ve medya sayesinde, öğrenciler kendilerine verilen görevleri daha düşük maliyetle ve üzerinde daha fazla çalışarak yerine getirebiliyorlar.Mobil telefonlar veya tablet bilgisayarlar, öğrencilerin kendi dijital eserlerini oluşturmalarına ve öğrendiklerini somut bir şekilde göstermelerine olanak sağlıyor. Bunun anlamı, öğrencilerin çevrim içi çalışırken öğretmenin varlığına ihtiyaç duymamaları değil elbette… Ancak öğretmenin öğrenmeyi destekleme sürecindeki yeri ve rolünün değişmekte olduğunu görüyoruz.

9.4.5 Sonuç

Maliyet, medya seçimini etkileyen kritik bir faktördür. Eğitmenler için ana maliyet harcadıkları zaman olacaktır. Bununla birlikte malzemelerin üretimi ya da hazırlanmasının yanı sıra bir dersin birkaç yıllık sürecine de bakmak önemlidir. Dikkatli bir şekilde üretilen medya üretimde daha fazla zaman alabilir, ancak özellikle öğrenci etkinlikleri ve otomatik geri bildirim tasarıma dâhil edilebiliyorsa, teslimatta büyük zaman kazandırabilir. Bu nedenle bazı kurumların tasarım ve geliştirme için eğitmen zamanını boşaltmak için yenilikçi öğretim veya teknoloji tabanlı öğretim ve öğrenim için özel bir fonu vardır.

Medya da önemli ölçüde geliştirme, teslimat, bakım ve işletme giderleri arasında maliyet dengesi farklıdır. Yüz yüze eğitimin asgari geliştirme maliyetleri vardır ancak öğretim süresi açısından ağır dağıtım maliyetleri vardır; LMS tabanlı bir çevrim içi kurs, geliştirme ve teslimat maliyetleri arasında daha eşit bir dengeye sahiptir. Ciddi oyunlar genellikle yüksek geliştirme maliyetlerine ama çok düşük dağıtım ücretlerine sahipir.

Denge ne olursa olsun, maliyet medya seçiminde hâla kritik bir faktördür.

Kaynakça

Bates, A. (2005) Technology, e-Learning and Distance Education London/New York: Routledge

Bates, A. and Sangrà, A. (2011) Managing Technology in Higher Education San Francisco: Jossey-Bass

Engle, W. (2104) UBC MOOC Pilot: Design and Delivery Vancouver BC: University of British Columbia

Hülsmann, T. (2000) The Costs of Open Learning: A Handbook Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssytem der Universität Oldenburg

Hülsmann, T. (2003) Costs without camouflage: a cost analysis of Oldenburg University’s two graduate certificate programs offered as part of the online Master of Distance Education (MDE): a case study, in Bernath, U. and Rubin, E., (eds.) Reflections on Teaching in an Online Program: A Case Study Oldenburg, Germany: Bibliothecks-und Informationssystem der Carl von Ossietsky Universität Oldenburg

Rumble, G. (2001) The Cost and Costing of Networked Learning Journal of Asynchronous Learning Networks, Volume 5, Issue 2

University of Ottawa (2013)Report of the e-Learning Working Group Ottawa ON: The University of Ottawa

Etkinlik 9.4 Maliyet, hangi teknolojiyi kullanacağınızı nasıl etkiler?

 1. Harcayacağımız zamana ilişkin kaygılarınız, hangi teknolojiyi veya medya türünü kullanacağınızı etkiliyor mu? Etkiliyorsa, nasıl? Maliyetlerle ilgili bu bölüm fikrinizi değiştirdi mi?
 2. Derse hazırlamak ne kadar zamanınızı alıyor? Bu zamanı öğrenme materyallerini hazırlamak için harcayıp, kalan zamanı öğrencilerinizle (yüz yüze veya çevrim içi) iletişim kurmak için kullanabilir misiniz?
 3. Medya tasarımı ve geliştirilmesi için kurumunuzda görev yapan öğretim tasarımcılarından veya diğer profesyonel çalışanlardan nasıl bir destek alıyorsunuz? Bu soruya vereceğiniz cevap size medyaya ilişkin kararlarınızla ilgili neler söylüyor? Örneğin tasarım ve geliştirme desteği alamayacağınız bir ilk veya ortaöğretim kurumunda çalışıyorsanız, medya tasarımına ilişkin nasıl bir karar vermeniz gerekirdi?
 4. Şekil 9.4.3’deki tabloyu siz hazırlıyor olsaydınız, tablonuz benimkinden ne kadar farklı olurdu? Neden?
 5. Şekil 9.4.3’e, şu medya türlerini de ekleyin: e-portfolyo ve sosyal medya (bilgisayar ve internet başlığı altına). Blogları, wikileri ve bKAÇD’leri de ekleyin. Tabloya eklemek istediğiniz başka medya türleri de var mı? Orada da eklemek istediğin başka bir medya var mı?
 6. Açıklamaya katılıyor musunuz: Maliyet tek düşünce olsaydı, yüz yüze öğretimin yerine tamamen çevrim içi öğrenmenin yerini almak daha ucuz olurdu.  ? Bu gerçekten doğruysa, öğretimin etkileri nelerdir? Yüz yüze öğretim yapmaya devam etmeyi haklı çıkaran noktalar nelerdir?

Bu sorular hakkında geri bildirim için aşağıdaki podcaste tıklayın:

Ses ögesi, kitabın bu sürümünden çıkarıldı. Buradan çevrim içi olarak dinleyebilirsiniz: https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/?p=230

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş