2 8.7.d Gelişen Teknolojiler: sonuç ve özet

 

games-designer-2.jpg

Şekil 8.7.d.1 İşyerinde oyun tasarımcısı

8.7d.1 üç yeni teknolojinin karşılaştırılması

Bölüm 8.7 gelişmekte olan üç farklı teknolojiyi ele almaktadır: ciddi oyunlar; genişletilmiş teknolojiler; ve yapay zekâ. Her birinin dijital çağda öğretme ve öğrenmeyi derinlemesine etkileme potansiyeli vardır.

Hem ciddi oyunlar hem de sanal ve artırılmış gerçeklik gibi genişletilmiş teknolojiler, öğretim ve öğrenim alanlarının “niş” noktalarında son derece değerli olacaktır. Hepsi de problem çözme, analiz, sezgisel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey öğrenme becerilerinden bazılarını geliştirme potansiyeline sahiptir ve aynı zamanda empati gibi duygusal becerileri geliştirmek için de kullanılabilir.

Bununla birlikte her ikisinin de tüm öğretim türlerinde yaygın olarak kullanılacak ‘çekirdek’ bir teknoloji olması muhtemel değildir. Ayrıca, öğretim amaçları için iyi kalitede olmaları durumunda, her ikisinin de önemli ölçüde zaman ve muhtemelen para yatırımına ihtiyacı vardır. Özellikle, tasarım ve geliştirmeye yönelik çok disiplinli bir ekip yaklaşımına ihtiyaç duyacaklardır.

Bu nedenle, diğer yöntemleri kullanarak öğretilmesi zor konular veya daha geleneksel öğretim yöntemleriyle zor öğrenen öğrencilere yönelik projeler gibi doğru türde bir proje seçmek esastır. Her şeyden önce, bu iki teknolojinin en uygun eğitimsel özelliklerinin belirlenmesi ve kullanılması gerekecektir.

Yapay zekâ, diğer iki teknolojiden biraz farklıdır. Bugüne kadarki bulgular yapay zekânın, içeriğin sunumu ve kavranması noktasında başarılı olduğunu ancak dijital çağda ihtiyaç duyulan daha üst düzey bilişsel becerilerin geliştirilmesini veya değerlendirilmesini destekleme konusunda çok fazla umut vaat etmediğini göstermektedir. Bununla birlikte YZ öğrencilerin öğrenmelerini ve anlamalarını desteklemeye odaklanarak, insan öğreticilerin/ öğretmenlerin bu üst düzey becerilerin geliştirilmesine odaklanmalarını sağlayabilir. Yine, bu, öğretmenlerin ve eğitmenlerin odaklarını, yapay zekânın giderek daha iyi yönetebileceği içerik sunumundan uzaklaştırarak daha üst düzeyde beceri geliştirmeyi destekleyen öğretim yöntemleri üzerinde toplamalarının önemini vurgulamaktadır.

Dahası, bu üç teknoloji birbirinden ayrı ve bağımsız değildir; aksine giderek daha fazla birbirlerine entegre olacaklardır. YZ uygulamaları, hem ciddi oyunların hem de sanal gerçekliğin gücünü ve çeşitliliğini artırabilir. Oyunlar sanal bir gerçeklik içinde tasarlanabilir. Bu teknolojilerin eğitimde ne ölçüde uygulanabilir hâle geleceği daha sonra eğitim amaçlı gerçekleştirilebilir ve uyarlanabilir nitelikte olan eğitim dışı uygulamalara bağlı olacaktır.

Yine de üç kritik konuya geri dönelim:

 • uygulamanın eğitsel hedefleri nelerdir?
 • uygulama üst düzey bilişsel ve / veya duyuşsal becerilerin geliştirilmesine ne ölçüde yardımcı olmaktadır?
 • bu tür uygulamaların eğitim içindeki maliyetleri ve örgütsel etkileri nelerdir?

8.7d.2 Yeni teknolojilerin kullanımından çıkarılacak dersler

Yeni teknolojik gelişmeler yavaşlayacak gibi görünmemektedir. Zamanla, bu bölümde tartışılan üç teknolojinin yanında başka yeni teknolojiler ortaya çıkacaktır. Eğitimciler bu yeni teknolojiler ortaya çıktıkça onları eğitime entegre ederken zorlanmaya devam edecektir. Bu zorlukla baş edebilmek için aşağıdakilerin dikkate alınması gerekmektedir:

 1. ‘Yeni teknolojiler illa ki mevcut teknolojilerden daha iyidir’ şeklinde bir algıya kapılmak yanıltıcıdır. Bununla birlikte farklı öğretim için yeni fırsatlar sunabilir ve yeni veya daha iyi öğrenme çıktılarının yanı sıra mevcut öğrenme çıktılarını iyileştirebilirler.
 2. Popüler yeni teknolojilerin bir sonucu olarak eski teknolojiler nadiren tamamen ortadan kalkar. Eski teknolojiler daha odaklı hâle gelir ve en iyi hizmet ettikleri bir alan bulur.
 3. Çoğu eğitimcinin yeni bir teknolojiyi denemeden önce onun en azından Gartner’ın “aydınlanma eğimine” ulaşması için birkaç yıl beklemesi gerekir.
 4. Yeni bir teknolojinin genel özelliklerinden daha önemli olan eğitimde tasarımı ve uygulamasıdır; diğer bir deyişle, ürün bir eğitim aracı olarak nasıl çalışır? Örneğin finans sektöründe başarılı olması, bir teknolojinin eğitime otomatik olarak uygun olacağı anlamına gelmez. Gerçekten de, teknolojinin eğitim sektöründe faydalı olabilmesi için büyük ölçüde uyarlanması veya değiştirilmesi gerekebilir.
 5. Değişim oranı ve piyasaya giren yeni teknolojilerin sayısı göz önüne alındığında, eğitimciler sadece gelişen teknolojileri değil aynı zamanda mevcut teknolojileri de seçmek ve değerlendirmek için güçlü bir çerçeveye ihtiyaç duymaktadır. Bu, bu bölümün son alt bölümünde tartışılacaktır.
Etkinlik 8.7.d Gelişen teknolojilerin uygulamalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Bu üçü arasından seçeceğiniz başka yeni teknolojiler var mı?
 • Sizce öğretmenler / eğitmenler gelişmekte olan teknolojilere nasıl tepki vermelidir? Onları göz ardı mı etmelidirler? İlk olarak başkalarının mı denemesini beklemelidirler? Yoksa balıklama atlamalı mıdırlar?
 • UBC ve Drexel Üniversitesi gibi bazı kurumlar, fakültelerini yeni teknolojileri denemeye teşvik etmek için yeni medya laboratuvarları kurmuştur. Öğretmenleri ve eğitmenleri yeni teknolojileri denemeye teşvik etmek için başka hangi yöntemler kullanılabilir?

Bu etkinlik hakkındaki geri bildirimim ve bu üç yeni teknolojiyle ilgili kişisel gözlemlerim için aşağıdaki podcast’i tıklayın:

Ses ögesi, kitabın bu sürümünden çıkarıldı. Buradan çevrim içi olarak dinleyebilirsiniz: https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/?p=1638

 

 

Lisans

 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş